En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine

Aswoensdag 17 februari 2020 ‐

voorganger: Franneke Hoeks

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .
De viering wordt daar in de loop van woensdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

wij wensen u een mooie viering toe.

Muziek

Geen uitbundig feest dit jaar.
Wel warme dassen in vrolijke kleuren
met het feest van voorgaande jaren
verweven in het breisel.
Vandaag beginnen de veertig dagen waarin we
toeleven naar Pasen.
We gaan met elkaar op reis en proberen te ontdekken
wat geloven voor ons betekent.
Vasten is soms een tijd om te minderen,
Maar kan ook juist een tijd zijn
om een tandje bij te zetten
En juist met extra aandacht dingen te doen.
Tijdens de komende veertig dagen
laten we ons, naast Bijbelverhalen,
inspireren door het lied Ik geloof van Jeroen van Merwijk.
We laten ons uitdagen door zinnen uit dit lied
en gaan zo op zoek naar wat voor ieder van ons
en voor ons als gemeenschap van betekenis is.
Ik geloof in het weerloze, breekbare kleine.

Muziek

Ze ontroeren me, die oude Palmpasen takjes.
Achter kruisbeelden gestoken,
waren ze getuige van wel en wee van mensen.
Ze verdroogden en verkleurden met de maanden.
Ook verdroogd en verdord dragen ze schoonheid in zich.
Kijk maar eens goed. Ieder takje anders.
Iedere blaadje uniek.
Normaal zouden we deze takjes op Aswoensdag
toevertrouwen aan het vuur
tot er niets anders over blijft dan as.
Normaal zouden we met as een kruisje op ons voorhoofd tekenen
in de wetenschap dat we vergaan tot stof.
Nu je kijkt of leest hoef je even niet groot te zijn
hier mag je kwetsbaar, feilbaar zijn.

In kwetsbaarheid schuilt kracht
zoals as aarde vruchtbaar maakt
zo zijn wij hier even bij elkaar
in kwetsbaarheid, als mensen
die geloven, soms tegen de stroom in,
altijd gelovend in de kracht van de het weerloze, breekbare kleine.

Gebed
Eeuwige,
gij zijt de god
die ons gegeven is.
Wees hier bij ons
als we ten diepste
op zoek gaan naar zin en betekenis
in deze vastentijd.
Wees de kritische factor
in denken en handelen
Wijs ons op het kleine,
geef ons oog voor details
opdat we schoonheid
en leven zien
op onvermoede plekken.
Maak ons tot mensen,
die geloven, dat kan
een wereld van recht en vrede.
Lied
Gij zijt de lucht om mij heen. Ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel en ik weet dat Gij nooit verslijt.

Wijze woorden
Claartje Kruijff was in 2019 theoloog des vaderlands. Zij schreef ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’
Een citaat van haar hand.
‘Pluk de dag, haal zoveel mogelijk uit het leven! Alles eruit halen wat erin zit, voor je het weet is het voorbij! Jij kunt het, kom op, maar er het mooiste en beste van. Geniet er goed van! … Soms lijkt het wel een soort bewijsdrift en misschien wel voornamelijk aan onszelf. We leggen wat goed oogt vast in vrolijke beelden van onszelf. We delen onze hoogtepunten, successen, promoties, onze vrolijkste en beste foto’s. En ondertussen vermijden we onzekerheid en diepte met elkaar. Je zou kunnen zeggen dat we dieptevrees hebben.
Uit Claartje Kruiff, Stevig staan in een kwetsbare wereld.

Vrij naar Jesaja
Jesaja ziet wat anderen niet willen zien. Hij wordt de mond van God en brengt zijn woord over. ‘Jullie zijn het spoor bijster. Keer terug naar de gerechtigheid. Verdedig de weduwe en de wees. De zwakke en de onderdrukte. Zonder recht en rechtvaardigheid brengen jullie de mensheid om zee. Jeruzalem zal gered worden door het recht. Houd moed.’
Maar allemaal vragen ze zich af wie ze moeten verwachten. Wie zal weer de as van de belofte aanblazen?
Jesaja herhaalt: ‘Een vuur smeult. Hoop dient zich aan. Jullie misstappen, rood als het bloed, zullen wit worden als sneeuw. Nee niet alles is nacht voor wie wanhoopt. Een twijg zal bloeien.
Uit Bijbel. De dragende verhalen, Serge Bloch en Frederic Boyer

Bezinning
Vandaag is het geen pluk de dag. Of misschien toch, maar anders. We maken de balans op en nemen niet alleen de in het oog springende mooie, fijne, goede dingen mee, maar ook de achterkant, het donkere, het pijnlijke en het verdrietige. Deze veertigdagen zijn ook een toch voorbij de dieptevrees, zou je kunnen zeggen. Zou dieptevrees ook te maken hebben met het spoor bijster zijn. Waar Jesaja het overheeft. Zo mooi dat deze profeet mensen op roept om moed te houden. Wat ooit zal het vuur onder de as weer aangeblazen worden. Vonken van hoop die leven doet.

We lezen Mattheus 6, 1‐6
(NBV)
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden.
Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is.
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Askruisje anders
Vorig jaar waren we samen op Aswoensdag.
Echt samen, met stoelen in kring en mensen in een ruimte.
Met mijn handen mocht ik askruisjes tekenen. Heel even raakte mijn hand de huid van een ander. Een warm en liefdevol gebaar. Nu ik deze viering zit te voor te bereiden schieten de tranen in mijn ogen.
Ik mis het. Die momenten van huid op huid, aanraking, contact. Wat is een kwetsbare aanraking kostbaar. Dat moment van huid op huid is er niet dit jaar. Niet omdat we niet willen, maar omdat we zorg hebben voor elkaar. Hoe doen we dat dan wel… dat askruisje. Misschien moet het dit jaar maar andersom. Geen zwart kruisje op hoofden van mensen, maar een kruisje dat open is. Een kruisje dat het licht maakt waar het donker is. Een kruisje waar dingen mogen ontstaan.

Wijze woorden:
Claartje Kruijff was in 2019 theoloog des vaderlands. Zij schreef ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’
Een citaat van haar hand.
“En precies in die ruimte, waar we het niet zo goed weten, waar we twijfelen, aarzelen, geven we iets van onszelf bloot. Daar waar we niet direct iets te zeggen hebben, ons antwoord niet altijd klaar, laten we pas echt iets van ons diepere zelf zien. Komen we pas echt tevoorschijn, op een manier die vertrouwen geeft.”
Uit Claartje Kruiff, Stevig staan in een kwetsbare wereld.

Onze vader verborgen
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade ‐
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Tot besluit Mattheus 6, 19‐ 21 (NBV)
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Zegen
Laat ons maar op weg gaan,
veertig dagen lang.
Veertig dagen zoeken
naar waar we ten diepste in geloven
Dan verzamelen we schatten in de hemel.
Schatten die duurzaam zijn en onze harten versterken.
Laat wijsheid zich een weg vinden naar onze harten.
Laat barmhartigheid onze daden kleuren.
Laten we elkaar vasthouden en bemoedigen
zoals de Eeuwige ons vasthoudt en bemoedigt.
Laat ons in stilte op weg gaan met het geloof
dat de eeuwige met ons gaat.
Laten we dat vertrouwen hier bevestigen
door een kruisteken.
Jij zal er zijn. Eeuwige, die we noemen
Vader/moeder, zoon en heilige geest. Amen

——————————————————————————————————————–

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
 de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
 door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een
bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
ww.sansalvatorgemeenschap.nl


Nog geen reacties

Reactie plaatsen