ELKE MENS TELT

viering 14 nov. 2021

Voorganger: Maria van den Dungen

OPENINGSLIED: …Dit huis is een huis

Welkom aan iedereen; fijn om elkaar weer te zien, zelfs aangepast aan de nieuwe corona maatregelen. We gaan vieren met respect voor wat is geweest, en dankbaar voor het hier en nu: voor wat ons bezielt en in beweging houdt.
Iedereen mag zich welkom weten, bij ons en bij die we noemen: De vader, de Zoon en de heilige Geest.
De kaars om het licht van de Eeuwige in ons midden te weten is al ontstoken.
De laatste zondagen van het kerkelijk jaar hebben wat sombere lezingen. Die van vandaag hebben allebei te maken met geldoffers. Maar wees gerust, – ik ben geen penningmeester-het zal niet gaan over cijfers,  maar over hoe kijken we naar onszelf en naar onze wereld.
Laat onze aandacht nu maar gaan naar die stille plek in ons binnenste.

Gebed:
Jij, die ons behoedt en draagt,
wees bij ons.
Laat ons jouw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.
Jij die ons roept
Maak ons ontvankelijk voor jouw woord
zodat wij verstaan
wat Jij van ons wilt. Amen.

Acclam:  Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

De bijbelteksten van vandaag komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21).
Jolanda Lensen leest de eerste lezing uit Exodus en Maria Hoitink het evangelie uit Marcus.

Eerste lezing: Exodus 30, 11-16                De heffing bij de registratie

De HEER zei tegen Mozes: ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan.
Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’

Tussenzang: Voor kleine mensen is hij bereikbaar

Evangelie       Marcus 12,38-13,2  Onderricht in de tempel

Tijdens zijn onderricht in de tempel zei Jezus: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’
13,2  Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

Acclam.: Herschep ons hart, heradem ons verstand

Overweging:
In de eerste lezing viel de term Losgeld voor hun leven, dan denk je bijna automatisch aan een ontvoering. Maar hier gaat het om een verplichte bijdrage voor alle mannen van 20 jaar en ouder. Het is bedoeld voor de bouw van de tempel en hoefde alleen te worden betaald in jaren dat er een volkstelling werd gehouden. Die telling diende vooral om te weten hoeveel mannen belasting konden betalen en wie er opgeroepen konden worden in geval van oorlog. Het is een klein bedrag dat voor iedereen gelijk is, rijk of arm; zo telt ieder mee en is dus gelijk voor JHWH, elk leven telt. De gever hoort erbij en de vele kleine giften zijn genoeg. Later wordt het een jaarlijkse bijdrage.       Wist u trouwens dat er in ons land dit jaar weer
een volkstelling is gehouden? Volledig digitaal, dus niets van gemerkt!

In het evangelie, levert Jezus weer kritiek op de schriftgeleerden, die pronken met dure gewaden en indruk maken. Zij laten zich uitnodigen voor grote banketten en gooien opzichtig hun gave in de offerkist. Want naast de verplichte gave voor iedereen was er ook de vrijwillige bijdrage. Zij geven van hun overvloed,
Jezus bekritiseert hun gedrag, dat schijnheilig is en ten koste gaat van de zwakkeren in de samenleving. Juist zij zouden volgens de wetten van hun geloof de weduwen, wezen en vluchtelingen moeten beschermen, mensen zonder macht en aanzien.
Jezus is gaan zitten en kijkt wat er gebeurd; een arme weduwe gooit enkele muntjes in het bekken. Jezus stelt haar als voorbeeld: zij laat zich zien zoals ze is, in tegen stelling tot de schriftgeleerden. Jezus prijst de weduwe niet, hij stelt alleen feiten vast. Maar zij wordt gezien, echt gezien, door Jezus: een kwetsbare mens, die zich toevertrouwd, een slachtoffer van een systeem van misbruik door de leiders.

Onze maatschappij heeft juist zelfredzaamheid en maakbaarheid hoog in het vaandel. Maar juist deze dagen tonen ons hoe kwetsbaar we zijn. En wie zorgt voor de mensen die het niet zelf redden?
Zijn de banken niet onze tempels geworden en wie in onze maatschappij verdedigen – koste wat kost – hun privileges?

Graag tegen de macht aan schuren is van alle tijden, mensen worden graag gezien met belangrijke of bekende mensen. En zolang het een selfie is met een BN’er is dat onschuldig, maar waar zit de schriftgeleerde in mij, in ons?

Zijn wij echt onszelf of houden we een beeld overeind dat ons goed doet uitkomen? Heeft de indruk die we maken op anderen soms invloed op ons gedrag?
Durven we kritisch te zijn naar overheden en bekende mensen of blijven we graag “aardig”?
Jezus ging zitten en kijken en daardoor kon hij de weduwe zien als unieke mens.
De duizenden slachtoffers in ons land van de toeslagenaffaire werden niet gezien
Ik denk omdat men keek naar een groep,  maar niet met aandacht de mens zag; niet elke mens telde, maar het getal.
Weerloze mensen doen steeds een beroep op ons. Soms zijn we machteloos.  Daarom gaan we ons brood delen in dit uur, in het vertrouwen op de belofte dat eens de nieuwe wereld komen zal.

Geloofslied: Deze Woorden aan jou opgedragen

Collecte, tafel; klaarmaken

VOORBEDE:
Refr.:  Gij hart, gij bron van leven / 

Wij bidden voor iedereen, die het goed gaat, die het moeilijk vindt om te delen of zekerheden te verliezen
We bidden voor onszelf dan we het genoeg kunnen omarmen.
Voor ieder, die het financieel moeilijk heeft, dat je je gesteund mag voelen door de mensen om je heen.

Wij bidden voor de mensen, gevangen tussen Wit Rusland en de Poolse grens, dat er een vreedzame oplossing gevonden wordt.
Voor alle zieken bidden wij, voor de slachtoffers van Covid  en voor de mensen die nu niet behandeld kunnen worden door de drukte in de ziekenhuizen.
Voor iedereen, die gebukt gaat onder de maatregelen, dat snel weer betere tijden mogen aanbreken.
——
Voor alle gedachten, die zijn opgeschreven in ons intentieboek, bidden we.
INTENTIEKAARSJE OP TAFEL WORDT ONTSTOKEN
Laten wij tenslotte en kort moment stil staan bij wat ons diep van binnen beroerd . . stilte . .

Tafelgebed    naar psalm 23

Gezegend Jij,       die er bent voor ons,
die ons meeneemt
naar plaatsen van rust,
vrede en weldaad,
die ons op het spoor brengt
van hoop en liefde,
en zich zo laat kennen,
met de naam    : ik zal er zijn.

Gezegend Jij,       die ons vertrouwen geeft,
wanneer wij gaan door diepe dalen,
over wegen van verdriet en onzekerheid,
want jij bent bij ons,      als steun en houvast,
jij geeft ons nieuwe moed,
om bergen te beklimmen,
nieuwe uitzichten te ontdekken.

Refr.: Omdat Gij het zijt

Gezegend Jij,     die zich liet zien
in Jezus van Nazareth,
die zich liet zien,   door er te zijn
voor vreemden en vervreemden,
voor verguisden en ontspoorden,
voor onderdrukten en ongezienen
als mens tussen mensen,

Zo hebben wij Hem leren kennen
trouw aan zichzelf,
vol vertrouwen in Jou,
het Leven zelf;

Refr.: Omdat Gij het zijt

Zo ging hij ons voor,
door brood te nemen,    dankend tot Jou,
door brood te delen en de beker door te geven
met de woorden:
deel van dit brood,         drinkt uit deze beker,
als teken van verbondenheid
met mij en met elkaar,
om zo verbonden te zijn met de Ene,
die er is en blijven zal,   voor ieder van ons.

Refr.: Omdat Gij het zijt

In zijn Geest willen wij leven,
brekend en delend,
vertrouwend op jouw goedheid en liefde,
alle dagen van ons leven,
opdat ons huis,  jouw huis is,
ons lichaam,  jouw lichaam,
onze naam, jouw naam,
ik zal er zijn,
tot in lengte van dagen.

Daarom bidden we oude woorden van vrede en toekomst, zoals Jezus die bad:
ONZE VADER

Vredeswens: uit het lied Ik wens jou,  van de band Trinity
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft.

Accl. Vrede voor jou

Uitnodiging: Aan deze gedekte tafel staan brood en wijn voor ons klaar. Zoals Jezus ons voor deed mag iedereen hiervan meedelen. Vanwege de veiligheid van ieder krijgt  u een seintje om naar voren te komen en zelf brood en wijn van het blad te pakken.
Voed ons met het brood dat Hij bestemd heeft voor de weg die wij met elkaar gaan.
Communie lied: instrumentaal

Gebed:
Dankbaar zijn we om zo met elkaar te kunnen vieren en delen, Wij mogen leven vanuit het perspectief dat Hij eens voor alle volken een feestmaal zal aanrichten.

Slotgedachte is tevens het slotlied, misschien hebt U het gehoord bij het aanbieden van de nieuwe bijbelvertaling.:        het lied is een wens:
Ik wens jou – van Trinity –      Ned.tekst: Elly Zuiderveld

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind’ren om je heen tot aan het eind
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Zegen: Met deze woorden kunnen we de week in gaan, met de zegen van elkaar en van die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Fijne Zondag.

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen