EEN GOUDEN KALF


 San Salvatorgemeenschap    2 augustus 2020

Voorganger:  John Parker

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ.


Wij wensen u een mooie viering toe.

Vooraf: muziek van Esther Abrami nr. 10 A new beginning. (Youtube audio library)

Inleiding: Welkom iedereen bij onze wekelijkse viering.
Ondanks het coronavirus en alle beperkingen daar omheen zijn wij trouw gebleven aan ons wekelijks moment van gebed, van contemplatie, van vieren. Vandaag, naar aanleiding van 2 verhalen uit de Schrift komen wij weer bij elkaar op een nieuw manier, om te vieren. Alle bezigheden van de afgelopen dagen brengen wij met ons mee. Velen zijn heel belangrijk voor ons, sommigen minder, zo als wij nog stappen zetten op een weg, die niet nieuw is maar die nog niet de oude, bekende, vertrouwde weg is. Hoe gaan we dit verder doen? Ik mag denken dat na deze vreemde tijd wij op een minder individualistische wijze zullen gaan leven, misschien meer sociaal, meer samen. Want diegene die zich als onafhankelijk opstelt, als een volwassene, die niets en niemand nodig heeft, die is verloren.
Laten wij even tot rust komen, om te bezinnen.
Bezinning: Eeuwige, zonder gezicht, zonder beeld, wij herkennen u door uw geest die verschijnt in mensen, die spreekt en handelt in en door mensen. Met elkaar kunnen wij verdriet en vreugde delen en zo in U troost en geborgenheid vinden. Moge uw geest altijd bij ons zijn, uw aanwezigheid onder ons en met ons. Amen.
Acclamatie:
Dat wij volstromen met levensadem
Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren
en lachen eindelijk geborenen weten eindelijk geboren

De lezingen worden vandaag verzorgd door Toon van Mierlo en Corrie Dansen. Eerst leest Toon een tekst uit het boek Nehemia.

1elezing:Nehemia 9, 15-20Toon
U gaf brood uit de hemel toen ze honger hadden. U gaf water uit de rots toen ze dorst hadden. U beval hun om het land te gaan veroveren, het land waarvan U beloofd had dat U het hun zou geven. Maar onze voorvaders deden verkeerd tegen U. Ze waren koppig en ongehoorzaam en deden niet wat U zei. Ze weigerden te luisteren. Ze dachten niet meer aan de wonderen die U voor hen had gedaan. Ze waren koppig en ongehoorzaam. Ze zochten zelfs een leider die hen moest terugbrengen naar het land van slavernij.
Maar U bent een God die vergeeft. U bent liefdevol en geduldig. U heeft hen niet verlaten. Zelfs niet toen ze een gouden kalf hadden gemaakt en zeiden: “Dit is jullie god die jullie uit Egypte heeft bevrijd. “Zelfs toen ze U zo vreselijk beledigden, heeft U hen niet verlaten in de woestijn. Want U bent liefdevol en vriendelijk. De grote, hoge wolk die hen overdag leidde, verliet hen niet. En de wolk van vuur die hun ‘s nachts licht gaf en hun de weg wees, ging niet bij hen weg. U heeft hun uw goede Geest gegeven om hen alles te leren. U heeft manna gegeven toen ze honger hadden, en water toen ze dorst hadden.
Lied: Een schoot van ontferming
Een schoot van ontferming is onze God
hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede.


2elezing: Matteus 14
, 13-21Corrie
Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer Hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging Hem te voet uit hun steden achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen, en Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.” “Het is niet nodig dat zij weggaan” –zei Jezus hun–, “geeft gij hun maar te eten.” Doch zij antwoordden: “Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.” Waarop Jezus sprak: “Brengt die dan hier.” En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.

Overweging:
Het is een bekend beeld uit het leven van Jezus, dat waarin hij 5000 mensen te eten geeft van 5 broden en 2 vissen. Een verhaal dat ons aanspreekt, de fantasie prikkelt. Dit verhaal wordt vaak gezien als een eucharistisch verhaal. Vanwege het gebruik van dezelfde formule en woorden die voorkomen in het verhaal van de laatste avondmaal. Jezus nam het brood, sprak een zegen over uit, brak het en deelde uit.
Zo ‘n eenvoudig gebaar: je neemt brood, je breekt het en je deelt het met anderen. Nergens wordt er gevraagd naar de omstandigheden van de ontvangers. Die hebben honger, die hebben behoefte aan iets, aan hulp om verder hun weg te kunnen gaan. En dit brood wordt hen aangeboden zonder vragen, zonder voorwaarden.
De eerste lezing herinnert aan het verhaal van Mozes en het volk dat uit Egypte is ontsnapt, en dat in de woestijn tot één volk wordt. Toen Mozes op de berg was, in gesprek met de Heer, werd het volk afgeleid. Moe van het wachten op hun leider, maakten zij een standbeeld: iets zichtbaars, iets tastbaars, iets zoals de goden van andere volken.
Als ik nadenk over dit verhaal, zou ik het als een soort waarschuwingsverhaal kunnen lezen. Je niet laten afleiden door valse profeten; blijf trouw aan wat je voor waarheid houdt. Het kan moeilijk zijn, het kan dan verleidelijk zijn een ander pad te nemen, maar blijf trouw aan wat voor jou belangrijk was en is.
Blijf alert, blijf trouw. Eenvoudig zijn, eerlijk zijn. Zeker in de omstandigheden waarin wij nu leven. Er is veel onzekerheid, zelfs angst bij sommigen. Wat is voor mij belangrijk als mens, als lid van de samenleving, en hoe kan ik dat het beste doen? Voor mij en mijn medemensen?

Muziek: van Esther Abrami nr. 4Piano journey(Youtube audio library)

Voorbede:

Nemen wij een paar momenten om te bidden voor familie en vrienden, voor mensen die wij af en toe tegenkomen;
– Laten wij bidden voor alle mensen die in dienst zijn van anderen, in de zorg, in het vervoer, in het verzorgen van hun medemens.
– Laten wij bidden voor onze eigen intenties, voor wie ziek zijn, voor wie zwak zijn geworden, voor wie overleden zijn.

Bidden we: Onze vader die in de hemel zijt,…
Muziek:

Slotgedachte: naar Eugen Drewermann, gelezen door Corrie
Een van Gods wonderen is te zien in het gelaat van veel mensen. Men zegt wel eens dat een mens zo jong is als hij zich voelt. Misschien mag je ook zeggen: een mens is zo mooi als de hoop die hij in zich voelt. Dit te zien in de ogen van mensen die lichamelijk oud zijn, is een ongelofelijk groot geschenk in het leven. Mensen die niet zijn opgehouden te zoeken, te vragen, te geloven, te hopen. Dit heeft ze tot mensen gemaakt en hen, wellicht zonder dat zij het zich bewust waren, dichter tot God gebracht.

Wij zegenen elkaar.

Dat je handen vol vrede zijn, je voeten de goede kant op gaan,
je ogen licht en donker zien,je oren in de stilte God verstaan,
dat je stem met elke nieuwe klank de oude wereld kleur en inhoud geeft, je hart altijd plaats voor liefde heeft.
Zij zo door God gezegend, Vader, Zoon en Goede Geest, Amen.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen