Dansen met Jezus – vieren met jong en oud

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 9 februari 2020

Voorganger: Franneke Hoeks

Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers
Piano: Karen Roelofs
Fluit: Maria Werner

OPENINGSLIED: Dag en welkom lieve die en die

WELKOM
Dag en welkom lieve die en die zongen we net. Wat fijn dat we hier zijn. In deze ruimte. Welkom grote mensen. Welkom kleine mensen. Welkom opa’s, oma’s, papa’s en mama’s. Welkom kleine en grote kinderen. Welkom allemaal.
Vandaag een bijzondere viering. De tafel ziet er wat anders uit. We hebben het kleed van de kinderkerk over de tafel gelegd. De bomen van de kinderkerk staan bij de tafel. Vandaag vieren we samen: jong en oud. Sommige dingen gaan anders dan we gewend zijn. We laten ons ook een beetje verrassen. We kijken naar een filmpje, luisteren naar een verhaal over Jezus, maken het stil, we bidden, we zingen, we maken het licht en delen brood en wijn met elkaar. Jong en oud samen. In de kinderkerk beginnen we altijd met een begroeting. Kijk maar eens even om je heen. Wie zit er naast je, voor je, achter je. Kijk elkaar maar even aan en begroet elkaar. Welkom lieve die en die…

Paaskaars | Lichtliedje
We hebben elkaar begroet en met het aansteken van deze kaars vragen we of God hier bij ons wil zijn. Dat doen we ook door het even heel stil te maken. Zo stil dat heel goed kunnen luisteren. Luisteren naar de fijne dingen die in ons hoofd en hart klinken, maar ook de verdrietige en minder leuke gedachten mogen er zijn. En in die stilte maken we ruimte voor God. Stilte

Gebed
Goede God, Wat fijn dat we vandaag hier nu zijn om met elkaar en met jou te vieren. Leer ons luisteren naar wat jij van ons vraagt. Laat ons met nieuwe ogen kijken naar wat Jezus ons voordeed. Maak dat we elkaar verstaan: groot en klein, jong en oud. Laat ons zien dat we mogen leren van elkaar
dan maken we van deze viering ruimte vol beweging in jouw lieve naam, God, die we kennen als Vader/Moeder, zoon en heilige geest. Amen.

ACCLAMATIE Keer ons om naar u toe

VOORAF
Verhaal om naar te kijken:

LIED Wek mijn zachtheid weer

Een verhaal om naar te luisteren
De grote mensen stonden bij Jezus. Ze luisterden naar zijn verhalen. Hij vertelde dat ze van de wereld een goede plek voor alle mensen moeseten maken. Het leven zou een groot feest kunnen worden. Het koninkrijk van God zou het feest heten, of het rijk van God, het maakte niet uit hoe je het noemde. Als het er maar kwam.
‘Iedereen mag op Gods feest komen,’ zei Jezus. ‘Niemand hoeft ooit nog honger te hebben, want er is eten genoeg. En drinken is er ook voor iedereen. Alle mensen hebben kleren genoeg. Ze hebben een warme jas tegen de kou, een bed om in te slapen. Niemand heeft meer pijn. Niemand hoeft nog bang te zijn voor iemand anders. De mensen helpen elkaar. En nooit zeggen ze tegen elkaar: jij hoort er niet bij.’ Dat vertelde Jezus.
En het mooiste wast dit: dat het feest nooit afgelopen zou zijn. Het rijk van God zou altijd blijven bestaan. De leerlingen van Jezus dachten erover na. Ze zeiden: nu snappen we wat Jezus bedoelt. Met de vijf broden en de twee vissen wast het zo gegaan. We waren gewoon begonnen. Wat ze wél hadden, ware se gaan delen met iedereen, en toen was er meer dan genoeg! ‘Als we elkaar helpen en er gewoon mee beginnen, dan komt dat feest er vast en zeker.’
Toen Jezus genoeg verteld had over het rijk van God, kwamen er een paar mensen met kinderen aan de hand. Ze brachten hen bij Jezus. ‘Alstublieft,’ vroegen ze hem. ‘U zegt zulke goeie dingen. Als u er bent, is het al een beetje feest. Raak deze kinderen aan en zegen ze.’
Maar de leerlingen van Jezus zieden: ‘Weg met die kleuters! Weg met die kinderen! Die horen hier niet. Dit is alleen voor grote mensen!’
Toen werd Jezus boos. ‘Wat zeggen jullie daar?’ riep hij. ‘Laat die kinderen erdoor. Laat ze toch bij mij komen. Hou ze niet tegen. Het feest van God is voor alle mensen. Dan is het toch zeker ook feest voor de kinderen? En trouwens, van kinderen kun je heel veel leren. Feestvieren, bijvoorbeeld.’ ‘Maar dat kan toch iedereen!’ riep een meisje uit. Feestvieren ! Leuk! Zei een jongen en hij begon te dansen. Daar werden een paar andere mensen vrolijk van, en ze gingen meedoen. Jezus zei: ‘Als je geen feest kunt vieren zoals de kinderen, dan kun je het rijk van God niet binnengaan.’ Toen gaf hij de jongen en het meisje een arm, en ze maakten samen met de andere mensen een rondedans. En toen de dans uit was zegende Jezus alle kinderen
Uit : Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein | Gerrie Huibers en Anne Westerduin
ACCLAMATIE Oren en ogen gaan open voor jezus

DANSEN MET JEZUS -in gesprek| verwerking
GELOOFSLIED Ik danste in de ochtend

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN
LICHTJES voor de kinderen
COLLECTE door kosters
INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE

Vandaag bidden we voor kinderen overal op de wereld voor wie het leven geen feest is. Bijvoorbeeld ze niet bij hun ouders kunnen wonen of omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. We hopen dat Jij, God, hen niet in de steek laat en dat ze voelen dat wij aan hen denken. Laat voor alle kinderen op de wereld het leven veilig en vol vreugde zijn.
Acclamatie Dat wij volstromen met levensadem
Vandaag wil ik bidden voor oude mensen die het gevoel hebben dat ze niet meer meedoen. Mensen die bijvoorbeeld door ziekte niet naar buiten kunnen en zich alleen voelen. We hopen dat Jij God hen niet in de steek laat en dat ze voelen wat wij aan het denken. Dat voor oude mensen het leven tot de laatste de moeite waard mag zijn.
Acclamatie Dat wij volstromen met levensadem
Mensen uit de San Salvator schrijven in dit boek iets op waar ze voor willen bidden. We staan stil bij al deze gedachten. We bidden voor iedereen die ziek is. We staan stil bij mensen die we missen omdat ze dood zijn. Iedereen heeft wel iemand die hij of zijn mist. Omdat we aan ze denken, zijn ze nog een beetje bij ons.

Acclamatie Koester de namen

TAFELGEBED – Franneke
Wat mooi dat er hier nu zoveel kaarsjes branden.
Dat maakt deze tafel licht en feestelijk.
Jezus probeerde te werken het grote feest van God.
Steeds zei Jezus tegen mensen
die niet mee konden doen.
‘Jij bent mooi, kom doe met ons mee.’
‘Blijf niet aan de kant staan, kom jij hoort erbij. God heeft je nodig!’
Het feest van God is een feest voor alle mensen.
Een feest voor kinderen en voor oude mensen, een feest voor zwarte, bruine, witte mensen.
Voor blije mensen of verdrietige mensen.
Wie je ook bent: Je hoort erbij.
in dat land van God delen mensen wat ze hebben.
Dan komt er een wereld van vrede,
waar niemand honger heeft
Alle kinderen kunnen spelen en naar school kunnen
oude en zieke mensen erbij horen
met schone lucht, heldere oceanen.
Dat was de droom van Jezus.
Hij vond die droom zo belangrijk
voor alle mensen
dat hij daarover bleef vertellen.
Met zijn vrienden deelde Jezus brood en wijn.
Blijf met elkaar delen
en denk dan aan mij, zei hij.
De baas van het land nam
Jezus gevangen en maakte hem dood.
Wat werd hij gemist.
Jezus liet ons zien
dat wij een stukje van zijn droom zijn.
Iedere keer als wij iets delen met een ander
dan maken we die droom, dat feest van God een beetje waar.

We bidden hiervoor
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft.
Onze Vader
VREDESWENS
VREDESLIED – De vrede, de vrede zal zijn

Delen van Brood en Wijn
LIED Waar twee of drie mensen

GEBED
Goede God
Dank je wel voor het
brood dat we deelden
als vrienden van elkaar.
Zo eenvoudig kan het zijn!
Amen.

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE – Marleen
Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open.
Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem.
Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap.
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt!
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan.
Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!” Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

ZEGENWENS
Lieve die en die
Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan.

SLOTLIED Nu wij uiteengaan

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen