Bron van Leven

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM 9 & 10 mei  2020 |  John Parker

Bron van leven

Deze viering is ook te volgen op het YouTube kanaal van de San Salvator.

Welkom
Welkom aan iedereen die naar deze viering luistert of leest op de website. Een vreemde beleving; geen gezichten voor me als ik spreek. Geen bekenden, vrienden. En ook zonder al die mensen die normaal gesproken betrokken zijn bij onze wekelijkse vieringen: kosters, koorleden, muzikanten, koffiezetters, gastheer- en vrouwen. Een vreemde beleving. Die vraagt om aanpassing van mij, van ons allemaal. Vandaag vieren wij samen in hoop en vertrouwen, en wij vieren het leven. In de bredere samenleving is het vandaag Moederdag en alle moeders hebben een speciale plaats in onze gebeden vandaag, als bronnen van leven.
En ook zo luidt ons thema:’Bron van leven’. Wat, wie geeft mij leven, inspireert me? Wat, wie zaait hoop en toekomst in mijn wereld.

Laten we een kaarsje aansteken; verbonden met elkaar, door de geest die licht en leven geeft.

Laten we stil zijn, en bidden:
Onzichtbare, overal aanwezig, onhoorbare, in alles voelbaar, hoor ons gebed.
Wij zijn verbonden met elkaar, met Jou, in elkaar, in alles om ons heen.
Wees tastbaar in het afstand houden, in de eenzaamheid, in de eentonigheid van het dagelijks leven.
Dankbaar voor alles en iedereen die ons hoop geven, kleur en licht, wees altijd bij ons. Amen.

Lied Dit huis vol mensen
Dit huis vol mensen weet jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb jij ons geteld, ken jij ons bij name?
Dan ben je de enige
.

Voor de lezingen
Vandaag luisteren we naar teksten gelezen door Marga van de Koevering en Toon van Mierlo. De eerste uit de collectie Bron van wijsheid, de tweede uit het evangelie volgens Johannes.

We lezen uit Bron van Wijsheid, december 2013

Er waren eens twee baby’s in de baarmoeder van een moeder. De ene vroeg de ander; “Geloof jij in een leven na geboorte”?
De ander antwoordde: “Natuurlijk er moet iets zijn na geboorte”
Misschien zijn we hier om ons klaar te maken voor wat we later zullen zijn.
“Onzin”, reageerde de ander. “Er is geen leven na geboorte, wat zou dat leven moeten zijn”?
“Ik weet het niet, maar er zal meer licht zijn dan hier, misschien lopen we met onze benen en eten we met onze mond”.
De ander riep: “Dat is absurd!, lopen is onmogelijk en eten met onze mond, waanzin! De navelstreng zorgt voor voeding, leven na geboorte is onmogelijk, de navelstreng is te kort”.
“Ik denk dat er iets is en misschien is het er anders dan hier.
De ander reageerde: “Niemand is ooit teruggekeerd van daar. Geboorte is het einde van het leven en na geboorte is er niets anders dan donkerte en angst en het brengt ons nergens”.
“We weten het niet”, reageerde de ander. “Maar zeker zullen we moeder zien en zij zal voor ons zorgen”.

“Moeder?? Geloof jij in moeder? Waar is ze nu?
“Ze is helemaal om ons heen, het is in haar waar wij leven, zonder haar zou deze wereld er niet zijn”
“Ik zie haar niet, dan is het logisch dat ze niet bestaat”.
Waar de ander op reageerde: “Soms als je in je stilte bent, dan kun je haar horen, dan kun je haar ontvangen. Ik geloof dat er een realiteit is na geboorte en wij zijn hier om onszelf klaar te maken voor die realiteit”…

Bezinning
Een klein verhaal dat past bij het thema van Moederdag én bij de tekst uit het evangelie. Ons bestaan, waar dient het voor? Ons geloof zegt ons dat ons leven niet puur toeval is, dat we een doel voor ogen hebben en dat het door een hoger wezen zo bedoeld is. Een bemoedigende gedachte.
Samen met anderen kan ik dit doel bereiken. Mijn keuzes zijn van mijzelf, de weg wordt mij aangewezen door Jezus door middel van de mensen om me heen, die tot leven uitnodigen. De weg van het Leven, de weg van de liefde, de weg van de Thora. Een bemoedigende gedachte, hoop en levengevend.

Lied
Gij zijt de lucht om mij heen
Ik adem u in anders sterf ik.
Ik sla u om als een mantel
en ik weet dat Gij nooit verslijt.

We lezen Johannes 14, 1-14

Laat uw hart niet geschokt zijn;
vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij;

in het huis van mijn Vader
zijn vele verblijven;
maar als het niet zo was,
zou ik u dan zeggen
‘ik ga vooruit om u een plaats te bereiden’?-

als ik vooruit gegaan ben
en u een plaats heb bereid
kom ik weer en zal u bij mij opnemen,
opdat daar waar ík ben ook gíj zijt.

En waar ík heen ga,
daarheen weet ge de weg!

Tomas zegt tot hem:
heer, we weten niet waar u heen gaat,
hoe weten we de weg?

Jezus zegt tot hem:
ík ben de weg,
en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij;

als ge mij hebt leren kennen
kunt ge ook weten wie mijn Vader is;
van nu af kent ge hem
en hebt ge hem gezien!

Filippus zegt tot hem:
heer, toon ons de Vader
en het is ons genoeg!

Jezus zegt tot hem:
zo lange tijd ben ik bij u
en toch heb je me niet leren kennen, Filippus?-
wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!-
hoe kun jíj zeggen ‘toon ons de Vader’?-

gelóóf je niet
dat ík één ben met de Vader
en dat de Vader één is met mij?-
de dingen die ík u zeg
spreek ik niet vanuit mijzelf,
maar de Vader die in mij verblijft
doet zijn werken!-

gelooft het van mij
dat ík één ben met de Vader
en dat de Vader één is met mij.

Bezinning
Eén constant in deze nieuwe tijd is de keuze van lezingen van het kerkelijk jaar. In de weken na Pasen krijgen wij delen van het evangelie volgens Johannes te horen. Dus vandaag ook.
Woorden uit het zogenaamd afscheidsgesprek van Jezus met zijn volgelingen. Een gesprek over de identiteit van Jezus, over wie hij is, wat is zijn rol, wat betekent hij voor diegenen die hem volgen? Hij gaat naar God, zegt hij, en die noemt hij zijn vader. Zij volgelingen hoeven alleen maar hem te volgen om ook het eeuwig leven te mogen erven. Hij is de weg naar het Leven, de weg van de liefde, de weg van de Thora. 
Een gesprek over geloof, over verbondenheid met en door Jezus. Geen eenvoudig gesprek, want de Jezus van Johannes praat op een niveau wel boven dat van vissers uit Galilea. Voor velen van ons is hij heel moeilijk te volgen, hij gebruikt beelden die niet altijd gemakkelijk zijn te begrijpen. Woorden die vragen om vertrouwen.
Woorden die een fundering vormen voor ons geloof als christenen. Hij is de weg; door zijn voorbeeld te volgen kunnen wij het eeuwig leven ooit binnengaan.

Lied
Wat eeuwen her begonnen is
dat oude woord is goed,
het wordt door pijn en hechtenis
een woord van vlees en bloed.

Voorbede: met hulp van Dorine Broekmeulen.

 • voor mensen die tijdens deze coronaperiode geconfronteerd worden met andere gezondheidsproblemen, dat ook zij mogen vertrouwen op goede gezondheidszorg.
 • voor allen die aan de front werken, in de zorg en in andere essentiële beroepen. Dat zij zich weten gesteund door velen.
 • voor al onze overledenen
 • een moment van stilte voor onze eigen intenties voor gebed.

Laten wij samen bidden: Onze Vader,…

Slotgedachte:  naar een Soefiverhaal
Het is met Gods rijke en veelzijdige schepping en met alles wat hij ons openbaart als met een wagenwiel en de spaken die het bevat. De spaken raken elkaar niet, maar allen verbinden zij de buitenkant van het wiel met het ene vaste middelpunt, de naaf. Welnu, de naaf verbindt al die spaken tot een eenheid en laat ze op de as aansluiten als het punt waar alles om draait.
Zoek daarom de spaak die God voor jou bestemd heeft en die het beste bij jou past. Wees tevreden met je eigen spaak en kijk vol liefde naar de andere spaken. Want als wij allen in eendracht in die naaf samenkomen zullen wij met elkaar het wiel vormen en zo Gods grote rijkdom mogen zien.Zegen:
Dat je handen vol vrede zijn,
je voeten de goede kant op gaan,
je ogen licht en donker zien,
je oren in de stilte God verstaan,
dat je stem met elke nieuwe klank
de oude wereld kleur in houd geeft,
je hart altijd plaats voor liefde heeft.
Zij zo door God gezegend.

***

 

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

 

 

 

3 reacties

 1. Netty en Bert van der Put

  zo 10th mei 2020 at 11:09

  Dank voor de viering John. Het verhaal over de spaken in het wiel heeft ons getroffen. We hebben er nog zinvol over nagepraat.

  Beantwoorden
 2. Henny schiffer

  zo 10th mei 2020 at 10:31

  Weer een mooie viering en bedankt voor alle moeite. Fijne moederdagzondag en blijf gezond

  Beantwoorden
 3. Loek Mostertman

  za 09th mei 2020 at 19:59

  Goede viering! De stem van John Parker komt ‘online’ verrassend goed tot zijn recht. De inhoud van de eerste lezing overtuigt mij niet; ik voel mee met het embryo dat aan de geboorte twijfelt!

  Beantwoorden

Reactie plaatsen