As. Alleen as? Op naar een nieuw begin

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | DATUM: 2 maart 2022

As. Alleen as? Op naar een nieuw begin

Voorgangers Franneke Hoeks en Heleen Hendrikx
Pianist: Theo Hofland

Vuur woord van welkom

Welkom. Aswoensdag.
Buitenom.  Andersom.
Anders dan anders.

Vuur als welkom.
Geknakte takken, verdord blad
als voedsel  voor vlammen.
Er blijft nagenoeg niets over.
As. Alleen as. Alleen as?

Vandaag begint de veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen.  Veertig dagen zijn we onderweg. De vasten is een tijd van bezinnen: waar gaat het nu om in het leven? Een tijd van afpellen en loslaten. De komende weken staan we stil bij het land waarop we leven, grond onder onze voeten. Op deze Aswoensdag laten we wijsheid van de profeet Amos tot ons doorklinken. We zoeken de stilte, we bidden, we zingen, we luisteren naar de woorden van Mattheus. As en als zijn facetten is onze leidraad.
As- stof, aarde die was. Verbrand, verteerd, vergaan
Wat verteert jou?
Wat wil jij achter je laten?
gemaakte fouten, ongemak onbehagen, bezorgdheid, onzekerheid, zwaarte, kwaadheid, angst, het verkeerde, in zak en as gevoelens, oud zeer?
Wat leeft er onder de oppervlakte, de buitenkant?

Hier mag je zijn, precies zoals je bent
zichtbaar en onzichtbaar
in de ogen van de Eeuwige
mens feilbaar
tastend en zoekend
mens levend
mens vol toekomst.

We zingen Neem mij aan zoals ik ben

Doods? woorden gebaseerd op Amos
Luister naar wat ik te zeggen heb,
verslagen lig je neer op eigen grond
niemand helpt je overeind,
nooit meer sta je op
‘Zoek mij weer, dan blijf je in leven’
Zoek het goede en niet het kwade,
dan zullen jullie in leven blijven.
Kies voor het goede, herstel het recht.
Zorg dat het recht zijn loop vindt
als een nooit opdrogende beek.

Met de weerklank van de woorden van Amos staan we stil bij teruggeworpen worden op jezelf, teneergeslagen zijn. Als het aardedonker voelt, als je stilvalt, wat dan? Durven we de stilte aan? De leegte? De overtolligheid voorbij?

Stilte

Blijf zoeken om te blijven leven. Opdat je doen en laten in goede aarde valt, vertrouw erop dat je niet alleen gaat, dat God jou door dik en dun vergezelt.

Rein
As. Van as kun je zeep maken. As maakt schoon.
Als je wat aanmoddert, wil je wel een andere aanpak.
Hoe dan? Wat wil jij opruimen? Uitzuiveren?
Lente is de tijd voor de grote schoonmaak. Ramen open, frisse lucht. Binnen en buitenboel flink onderhanden nemen. Opzoek naar frisheid, een nieuw begin.
Met de start van de veertigdagentijd willen we werken aan het opfrissen van onze binnenkant. In ons aanmodderen zoeken we zoeken vaste grond onder onze voeten. Kunnen we onszelf doorgronden? In ons binnenste de overbodige ballast opruimen en mensworden; oprecht, vrij.
Straks krijgt u een stukje zeep mee als presentje, om in de komende Vastentijd present te blijven bij aandacht voor reiniging. Als een geheugensteuntje onderweg om rein en fris en schoon te zijn.   Zo kan je telkens een nieuw begin maken. Een teken, een gebaar. In de Japanse traditie van Ikigai (staat voor ‘reden van bestaan’ ) is er o.a. dit ritueel om je te reinigen : was  ‘s avonds voordat je in bed stapt  je  gezicht met koud water. Je huid gaat ervan tintelen, vernieuwd mag je je toevertrouwen aan de nacht. Rein zijn: oprecht en vrij zijn…

we luisteren Psalm 51
Wees genadig, Gij die genade zijt
was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw.
Geef een nieuw hart.
Zend uw geest dat ik herschapen wordt.
Als dat zou kunnen.
Wees genadig, kom bevrijden.
Wees genadig kom bevrijden, Kyrie eleison.
God van God, licht van licht,
ware God van ware God.
Kom bevrijden Jesu Christe, Kyrie eleison.

Geboren, niet gemaakt,
één van hartstocht en bezieling,
één in wezen met de Vader.
Wees genadig kom bevrijden, Kyrie eleison.

Vruchtbaar
As maakt de aarde vruchtbaar.
Een schaal aarde, levenloos, nog.
Wat het vuur verteerde geven we terug
aan de zwarte grond
opdat kan kiemen
opdat kan groeien
opdat gaat bloeien
dat wat we vermoeden
dat waar we op hopen
dat waar we op vertrouwen.

We zingen Voor mensen die naamloos

Onder de as  We lezen Mattheus 6, 1-6, 16-21 
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.   Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Bezinning

Wat leeft er onder de as? Wormpjes, insecten, bacteriën. Gesteente, mineralen. En bij ons mensenkinderen? Werelden aan onzichtbare gedachten, die steevast zich nestelen of in flitsen voorbijkomen.  Zijn ze vreugdevol, dankbaar, dierbaar van aard en dan de onaffe, rafelige, weggestopte- in de doofpot geraakte-roerselen die ons ergens nog in de weg zitten…
Wat leeft er onder de as? Terugtreden uit de dagelijkse wereld: bidden en vasten- die oproep tot inkeer vanavond, opnieuw en ook fijn om dit weer samen in onze lijfelijke aanwezigheid in Cello te kunnen doen. In de bijbel staat bij deze tekst van Mattheus halverwege het onze vader geschreven. Wat te bidden wanneer je je terugtrekt in het verborgene? De oude woorden die we spreken, die mogen doorklinken en waarin we ons inleven, verbinding zoeken…maken, om in Gods naam het goede te doen.

Laten wij dit nu samen doen in een rustig tempo en daarna is er de gelegenheid voor ieders persoonlijk gebed in stilte.

Onze Vader in het verborgene
uw naam moet worden gekend en volbracht,
uw rijk van vrede zal worden gevestigd,
uw wil geschiede: hemel op aarde.
Geef ons vandaag ons brood,
en morgen, scheld kwijt onze schulden,
zoals wij kwijtschelden een ander zijn schuld.
En beproef ons niet boven onze kracht.
En bevrijd ons uit de macht van onrecht.

Stilte

Inkeer
Zoals we as strooiden over de aarde, zo strooien we vandaag as over onze hoofden. Het hoofd buigen als teken van inkeer en bezinning. Als teken van reiniging en heling. Als teken van groei en vernieuwing.

We zingen  Bless the Lord my soul   3x

 Je hart Mattheus 6, 19-21
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Richt in deze tijd
mijn aandacht niet
op wat niet kan.
Richt mijn aandacht
op wat ik welk kan,
op wie ik wel kan zijn,
voor de ander,
op wat ik wel kan betekenen.
Mag ik mensen met aandacht
ontmoeten als ik aandacht zoek.
In de naam van Jezus, de Aandachtige.
(Marinus van de Berg)

Tot besluit

Zegen

Laat ons op weg gaan,
veertig dagen lang
met als opdracht, mensen te zijn uit een stuk.
Mensen die durven geven vanuit de schat in je hart.

Laat ons in stilte op weg gaan
vanuit het vertrouwen
dat de eeuwige met ons gaat.

Laten we dat vertrouwen hier bevestigen
door een kruisteken te maken,

als teken van onze verbondenheid met elkaar
en met de Eeuwige, die we noemen Vader/moeder, zoon en heilige geest. Amen

 

2 reacties

 1. Yvette van Hoeckel

  wo 02nd mrt 2022 at 19:01

  Bovenstaande reactie is van José Vos.

  Beantwoorden
 2. Yvette van Hoeckel

  wo 02nd mrt 2022 at 19:01

  Zo’n mooie viering! Maar daarmee zeg ik veel te weinig. Fijn om nog eens rustig na te lezen, te meer omdat ik er niet bij kan zijn vanavond. Veel dank!

  Beantwoorden

Reactie plaatsen