Aanwezig

 

5 en 6 juni 2021

Voorganger Truus van Kaam

Lectoren Fiet Vreeburg en Toon van Mierlo

 

 

 

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

 

Welkom
Aanwezig … het is vandaag sacramentsdag. Vanmorgen laten we ons inspireren door de Schrift en de Keltische spiritualiteit. Het hele leven in al zijn facetten is heilig. God is aanwezig bij al ons doen en laten, in ons werk, elke dag en bij hoogte- en dieptepunten in ons leven. Voor wie er oog en oor voor heeft laat God zich zien en horen. Het leven zelf is sacrament, teken van Gods aanwezigheid.

Openingsgebed
Laten wij bidden tot God
Vader, Zoon en Heilige Geest

Zegen voor mij, o God
alwat mijn ogen zien.
Zegen voor mij, o God,
alwat mijn oren horen.
Zegen voor mij, o God,
alwat mijn neus mag ruiken.
Zegen voor mij, o God,
alwat mijn lippen proeven,
de noten van mijn zang,
het licht dat mij geleidt,
alwat ik wil bereiken,
alwat mijn wil verleidt,
en wat mijn ziel het diepst begeert:
de Drie die vragen om mijn hart.
Net als ik mijn lichaam kleed met wol,
Moge Gij mijn ziel bedekken met de schaduw van uw vleugel.

Eerste Lezing Psalm 139
God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
U weet van mijn gaan en staan
kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen en trekken en rusten.
Al mijn wegen zijn U bekend-
ieder woord wat over mijn lippen komt,
onuitgesproken nog,
Gij kent het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
Niet kan bedenken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik Uw adem ontkomen,
Waarheen vluchten voor Uw aangezicht?
Beklim ik de hemel , daar bent U.
daal ik in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar zijt Gij, Uw hand,
Uw rechterhand die mij vasthoudt.
Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij,
licht verander in nacht’-
Voor U bestaat de duisternis niet.
Voor U is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht.
Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.
Ik wil U bedanken daarvoor,
Dat Gij mij ontzagwekkend hebt gemaakt.
Min ziel en gebeente door U gekend,
In mij was niets voor Uw ogen verborgen
Toen ik werd gevormd in het diepste geheim,
Prachtig gevlochten in de schoor van de aarde.
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien
en al mijn levensdagen stonden in Uw boek
nog vóór Gij er één had gemaakt.
Gij , Eeuwige , peil nu mijn hart en doorgrondt mij
Toets mijn verborgen gedachten.
Ik  ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van Uw dagen.

Preek
Dankbaar en met een open hart voor elke dag in het leven staan is een levenskunst. De Keltische volken hebben deze levenskunst bewaard. Bij opstaan, verzorgen, werk, maaltijd, ziekte, vreugde, slapen gaan de Drie, God mee in hun gedachten in de adem van hun lied. Voor alles is een lied. Vertrouwen in God is het leven zelf – net als in de psalm. Wij zijn deze levenswijze en veelal ook het gevoel hiervoor gaandeweg verloren. Heilige momenten als teken van Gods aanwezigheid zijn door de Kerk geformaliseerd en daarmee, zo lijkt het, exclusief en zwaar gemaakt. Maar het hele leven is gevuld met heilige momenten, elke dag weer. Wanneer wij de gordijnen openen en dankbaar de nieuwe dag in gaan, met zorg een maaltijd bereiden, in een ontmoeting en een leuk appje sturen of ontvangen maken we een heilig moment mee. Gods aanwezigheid – sacrament- is licht als de wind en de zon, licht als de Ierse muziek die wij horen in deze viering. Het Keltisch kruis is omstraald door de zon – in de dood, in de moeite van het leven is het licht van de opstandig. Elke spiritualiteit is iets wat je moet oefenen, je eigen maken. Je kunt het leren om dankbaarheid voor het leven te laten voorgaan bij vanzelfsprekendheid en het gevoel dat je alles zelf moet doen. Je kunt het leren om openheid en ontvankelijkheid te laten voorgaan bij cynisme. Je kunt het leren vertrouwen boven wantrouwen te laten gaan. Je kunt het leren, je open te stellen voor Gods zegen…
Dat het je gegeven mag zijn met al je zintuigen Gods aanwezigheid om je heen te weten…
Dat je een dankbaar mens mag zijn …

Muziek

We lezen Handelingen 2, vers 42 – 47 Het leven der gelovigen
Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden veel wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof aangenomen hadden, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; zij waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.

Overweging
Bak of koop een brood, zegen het (zoals we vroeger deden voordat een brood werd aangesneden) en deel de maaltijd met vreugde en aandacht, een lied of muziekje en vooral gastvrijheid. En zie en beleef: het is een heilig moment. Wij hebben het goed en je brood delen in onze tijd is onlosmakelijk verbonden met je welvaart delen. De arme schepselen komen bij ons via de media binnen: mensen en de natuur. De maaltijd is een heilig moment. Juist dan wanneer we er in dankbaarheid van genieten. Efcharisto, dankjewel. Het is tot op vandaag een woord dat door de Grieken elke dag gebruikt wordt net als ons dankjewel. Dankjewel dat ik mocht meedoen. Dankjewel voor….
De Heer is aanwezig in het breken van het brood – als gedachtenismaal in de Eucharistieviering, die onlosmakelijk verbonden is met het leven van elke dag, met het delen van ons ‘brood’ met anderen. Dankbaar dat we het kunnen doen. Doet dit tot Mijn gedachtenis is ook een zending naar de wereld zoals Jezus’ leven een zending was.

Gebed bij de maaltijd
Zegen, o Heer, het voedsel dat wij direct gaan eten,
en wij bidden U, o God, dat het goed moge zijn voor ons lichaam en onze ziel,
en als er enig arm schepsel hongerig of dorstig over straat loopt,
moge God hem dan bij ons binnensturen zodat wij de weldaad met hem kunnen delen – net als Hij zijn gaven deelt met ons allen.
Grote Gever van de open hand,
wij zeggen U dank voor ons voedsel.
Honderdmaal lof, Christus, voor deze maaltijd.
Voor alles wat wij drinken en wij eten.

Voorbeden
Deze viering gedenken wij Atty en Herman Durville die vorig jaar gestorven zijn. Mogen zij rusten in Uw vrede. Wij denken aan hun kinderen en familie die vanuit hun woonplaats op onze planeet met ons meevieren. Goede God, wilt U met hen zijn en alle kracht geven die zij nodig hebben.

Willen we ook jonge mensen herdenken die het leven in de laatste jaren niet meer zagen zitten.
Mogen zij ook rusten in Uw vrede

Bidden wij voor de wereld waarin wij leven.
Voor mensen in India en Suriname
Voor hulpverleners en wetenschappers
Om alle wijsheid en kracht die zij nodig hebben

Om geduld bidden wij U nu de pandemie nog steeds niet over is.
Om dankbaarheid voor wat er allemaal wél kan.
Om creativiteit…

Onze Vader

Zegengebed
Zegen voor mij, o God,
De aarde onder mijn voeten.
Zegen voor mij, o God,
de weg waarop ik ga
Zegen voor mij, o God,
wat mijn verlangen zoekt,
U die in eeuwigheid bent,
Zegen voor mij mijn rust.

Zegen voor mij hetgeen
waarop mijn geest zich richt,
Zegen voor mij hetgeen
waarheen mijn liefde gaat;
zegen voor mij hetgeen
waarop mijn hoop zich stelt.
O Gij Koning der koningen,
Zegen voor mij mijn oog

Lied van de regenboog
Lied  van Hildegard van Bingen

In zeven kleuren spant de boog
van licht en water zich
Belofte en herinnering
dat God zich aan ons bindt

Tot in het nachtblauw van ins leed
dringt toch een afglans door
van Gods nabijheid die ons draagt
en liefde schemert rood

Zoals het blauw licht in de lucht
en donker in de zee
aan alle kanten om ons is
gaat Gods trouw met ons mee

Als lentegroen dat bloesem draagt
en zich verdiept om oogst
en vrucht en zaad en groen te zijn
zo eeuwig is de hoop

God die als ongeschapen Licht
het licht als eerste schiep
doorstraalt als woordeloze klank
der sferen harmonie

Waar warmte en beweging is
als Wind die vlammen stuurt
zo blaast de geest van God ons aan
te worden als Haar vuur,

In zeven kleuren spant de boog
van licht en water zich
belofte en herinnering
dat God zich aan ons bindt

Zegen

De vioolmuziek in deze viering is van Paul van Zantvliet

 


***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. Een mailtje sturen naar  info@sansalvarorgemeenschap.nl kan ook.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen