Jan Schouten Stichting

Jan Schouten was pastoor van Orthen van begin jaren 50 tot 1967 en bouwer van de San Salvator kerk, Hij was sterk sociaal bewogen en een man die de tekenen van zijn tijd verstond.

In deze geest wil de Jan Schoutenstichting, opgericht op 15 juni 1985, voortgaan en het mogelijk maken dat de Vereniging San Salvator in Beweging (SSIB) structureel verzekerd is van pastoraal werkers. Vanzelfsprekend overlegt het bestuur van de Jan Schoutenstichting regelmatig met het bestuur van de vereniging SSIB.

Missie

Het bestuur van de Jan Schoutenstichting (JSS) maakt zich sterk om pastoraal werk ten behoeve van de Vereniging San Salvator in Beweging te garanderen. Pastoraal werk is onmisbaar voor een actieve gemeenschap.
Het bestuur van de JSS vertaalt bovenstaande missie in de volgende doelen:

Het werven van voldoende middelen om pastoraal werk ten behoeve van de Vereniging San Salvator in Beweging te garanderen, zodat deze vereniging een bloeiende, inspirerende en levende gemeenschap blijft waar ieder persoon ongeacht aard en achtergrond zich welkom kan voelen.

  • Het betrekken van zoveel mogelijk donateurs bij de gemeenschap om de vitaliteit van de vereniging te waarborgen.
  • Het bevorderen van een goede samenwerking met het bestuur van de vereniging, waarbij informatie wordt uitgewisseld en activiteiten worden afgestemd.

Sinds 1991 worden pastoraal werkers door de Jan Schoutenstichting aangesteld en wordt hun salaris door de stichting betaald. Op dit moment telt de gemeenschap 2 pastoraal werkers, John Parker en Erick Mickers.

Ondersteuning

In de ledenvergadering van de Vereniging San Salvator in Beweging van 15 december 2011 is besloten om uit een oogpunt van transparantie één rekeningnummer te gaan gebruiken waarop mensen die betrokken zijn bij de Vereniging San Salvator in Beweging hun bijdragen kunnen overmaken. Uw financiële hulp is hard nodig om de vitaliteit van de gemeenschap te waarborgen en te versterken.

Het rekeningnummer is NL96INGB0006040713 ten name van Vereniging San Salvator in Beweging te ’s-Hertogenbosch.

Bestuur Jan Schoutenstichting

Voorzitter Jacques Jochems 073-6421798
Secretaris Anneke Hoogenboom 073-6418333
Penningmeester Jacques Goossens 073-6480960
Lid Maria van den Dungen 073-6417241
Lid Albrecht Beeftink 073-6414796

Voor informatie, tips en suggesties kunt u bij hen terecht.