Vriendendag “samen leven is samen delen” 20 oktober

 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G

Samen Leven is Samen Delen

Empel, 25 september 2019

Geachte mevrouw, mijnheer

In 2016 heeft het bestuur van Stichting Samen Leven is Samen Delen (SLiSD) de groep “Kring Vrienden van SLiSD” opgericht. Bij de oprichting van de ‘Kring Vrienden van SLiSD” hebben wij als stichtingsbestuur het plan opgevat regelmatig een bijeenkomst te organiseren, waarin wij onze SLiSD-activiteiten toelichten en de banden met onze vrienden onderhouden.

De bijeenkomst van dit jaar wordt georganiseerd in samenwerking met de geloofsgemeenschap van Sint Landelinus in Empel. Daarin willen wij in gezamenlijkheid een beeld schetsen van de vele facetten van pastorale diakonie.

Deze bijeenkomst zal op zondag 20 oktober a.s. worden gehouden. We starten de dag om 11.00 uur met een voor iedereen toegankelijke viering in woord en gebaar in de Sint Landelinuskerk (Proosdijstraat 12, Empel), waarin de pastores Piet de Jong en Wim de Bekker zullen voorgaan. Aansluitend (± 12.15 uur) zetten we de bijeenkomst voort in het nabijgelegen SCC “d’n As” (Asmunt 3, 5236 AS Empel), waar de aanwezigen van een ‘eenvoudige, doch voedzame’ lunch kunnen genieten. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een gezellig samenzijn met een drankje. De eindtijd van de bijeenkomst is omstreeks 14.30 uur.

Graag nodigen wij u uit op deze ‘vriendendag’ aanwezig te zijn. Aan deze bijeenkomst zijn voor u uiteraard geen kosten verbonden.

Vanwege de voorbereiding (inkoop, e.d.) verzoeken wij u uiterlijk 10 oktober a.s. aan te geven of u bij de lunch aanwezig zult zijn en met hoeveel personen dan. U kunt dat doen door een bericht te sturen aan: kokenwim@ziggo.nl.

Graag ontmoeten wij u op 20 oktober a.s.!

Met hartelijke groeten,

Stichting Samen Leven is Samen Delen

 

Toon van Mierlo,                             Ton de Vos,                       Wim de Bekker,
voorzitter                                           secretaris                           penningmeester

Nog geen reacties

Reactie plaatsen