Seksuele diversiteit in de kerken

AANDACHT VOOR DE SEKSUELE DIVERSITEIT IN DE KERKEN
In de week van 14 mei werden er in ’s-Hertogenbosch door het Beraad van Kerken en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch drie dialoogtafels georganiseerd over geloof en seksuele diversiteit.
De aanleiding voor deze dialoogtafels was de belofte die bisschop Gerard de Korte deed in aanloop naar de viering op Roze Zaterdag 2017 om zowel binnen als buiten de kerk het gesprek hierover aan te gaan. De kerken van ’s-Hertogenbosch hebben na Roze Zaterdag geconcludeerd dat het thema seksuele diversiteit binnen de kerken onderwerp van gesprek moet blijven.
Als San Salvator waren wij met enkelen aanwezig op de eerste dialoogavond waar mensen uit de verschillende Bossche kerken in gesprek gingen over de acceptatie van LHBT-ers in hun eigen kerken. Het delen van persoonlijke ervaringen maakte de pijn zichtbaar dat niet in alle kerken LHBT-ers geaccepteerd worden. De wens om met elkaar het gesprek over seksuele diversiteit te blijven voeren werd uitgesproken. Oud-burgemeester Rombouts en bisschop Gerard de Korte waren bij deze gesprekken aanwezig.
Later in de week vond er een avond plaats waarin leden en pastores van de RK-kerk met elkaar in dialoog gingen over seksuele diversiteit. Franneke Hoeks was gespreksleider aan een van de dialoogtafels. Ook hier werd de hoop uitgesproken dat de RK-kerk meer ruimte zou kunnen bieden aan LHTB-ers.
Het beraad van kerken was een van de initiatiefnemers van deze dialoogtafels. Als beraad willen we het gesprek over seksuele diversiteit blijven voeren. In oktober staat er rondom coming out day een regenboogviering op de planning.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen