Ontmoetingsdag “kleine” geloofsgemeenschappen in vrij verband, 9 november 2019

Op 9 november is er een ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen. Basisgroep Jonge kerk nodigt uit. Het thema is “Geven, delen en ontvangen”

We zijn welkom van 10.00 tot 16.30 uur
Ursulakapel Voogdijstraat 24, Roermond

Programma

Inloop Vanaf 10:00u heten wij de gasten welkom met koffie en natuurlijk heerlijke vlaai.

Welkom en inleiding 10:30u. Wim Janssen, voorzitter van de oecumenische basisgroep Jonge Kerk Geven Delen en Ontvangen

10.45 uur Paul Wennekes Vanaf 01.10.2018 werkt hij voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen als coördinator van het project Monastic Pastoral Care waarin een bestandsopname gemaakt wordt van mogelijke toekomstige vormen van religieus gemeenschapsleven in de RK en Protestantse kerken van Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Ze moeten keuzes maken of hebben dat al gedaan. Welke richting gaat dat op? Wordt het “werven of sterven”? Hoe zoeken we verbinding, wat kunnen we delen en wat kun je daar van verwachten. Als we dat doen: realiseren we dan ons eigen Pasen? Wat kunnen wij daarvan leren met het oog op de toekomst? Aansluitend kunnen we Paul bevragen.

De tweede spreker is Thomas Quartier o.s.b., monnik van de Willibrordsabdij “de Slangenburg” Doetinchem. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij gaat in op de waarde van spiritualiteit. Een noodzakelijke bron voor een geloofsgemeenschap. God blijven zoeken in kleine geloofsgemeenschappen. Geloofsgemeenschappen zijn kiemcellen waar mensen samen God zoeken, aldus de Regel van Benedictus. Bij alle activiteiten en organisatorische overwegingen mogen we nooit vergeten dat de kern ontvangen wordt, van elders. Kleine geloofsgemeenschappen zijn kloosters midden in het leven. Ze moeten zich toeleggen op meditatieve momenten, toerusting en samenzijn – al dat is liturgie. Kiemcellen veronderstellen de weg naar de wereld, anders verstikken ze. Populair gezegd: “Hoe kunnen wij een frisse wind laten waaien zonder verkouden te worden?” Aansluitend kunnen we Thomas bevragen

Juut Meijer is pastor van de Dominicusgemeente te Amsterdam. Zij neemt ons mee in het zoeken wat onze plaats in de maatschappij en de wereld zou kunnen zijn.
De deuren staan open, maar met welk doel? Wat hebben we de maatschappij te geven? Natuurlijk is het niet zo dat we alleen samenkomen voor onszelf
en kijken we verontrust om ons heen als er toevallig minder mensen door onze open deur komen. Wat is onze taak buiten de plaats van samenkomen? Wat doen we? Voor kwetsbare bezoekers, voor LHBT-ers, alleenstaande? Hoe ontvangen we hen? Hoe klinkt ons spreken naar buiten, in de media? Wat geven we? Geld of toch nog meer? Wat doen we concreet, niet voor onszelf maar juist de ongeziene, de onaanzienlijke. Wat hebben we daar tot nu toe mee gedaan en was dat genoeg? Aansluitend kunnen we Juut bevragen

12.45uur Gelegenheid om te lunchen. De lunch wordt verzorgd door de mensen van de Jonge Kerk.

13:30u Het middagprogramma, is gericht op wederzijdse ontmoeting. Geen sprekers meer, die ons inspireren, maar inspirerende gesprekken met elkaar. Rond verschillende tafels wordt telkens een stelling besproken. De stellingen hebben alles te maken met het thema van de dag. Het is een inspirerende en verrijkende manier om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Iedereen bezoekt drie tafels, dit om zoveel mogelijk contact te maken rond zaken die ons allen aangaan.

15.00 uur koffie pauze

Aansluitend een plenair gedeelte waarin de ontdekkingen ten aanzien van de stellingen worden gedeeld.

16.00 uur Deze Ontmoetingsdag besluiten wij met een korte Vesperdienst. Deze viering wordt voorgegaan door Anne-Francien van Gogh, Wim Janssen en de inleiders Juut Meijer en Paul Wennekes.

16:30u Een informele afsluiting en natuurlijk verdere ontmoetingen met een hapje en drankje.

Tijdens deze dag zal op verschillende momenten worden gezongen met elkaar. Dat doen we samen met leden van het Jonge Kerk koor en orkest onder leiding van Jos Lamboo

Aanmelden kan nog tot 1 november. Maar natuurlijk liefst eerder, zodat we u passend kunnen ontvangen. Ook Jonge Kerk-ers moeten zich aanmelden als ze niet als vrijwilliger betrokken zijn bij deze dag. Gebruik a.u.b. het volgende mailadres om u aan te melden secretariaatjkroermond@gmail.com

Dag adres: Ursulakapel Voogdijstraat 24 6041 GD Roermond.

Graag met openbaar vervoer komen. Station is op loopafstand. Toch met de auto: parkeren in een van de parkeergarages in en rond het centrum: Oranjerie: tarief dagkaart €14 , Roercentrum: dagkaart €14, Stationspark dagkaart €5, Outlet shopping centrum max. €3. Parkeerplein Wilhelmina- plein (200 meter van de kapel.) Dagkaart €5.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen