Mariënburg nodigt uit voor een bijzondere bijeenkomst, 30 november 2019

Op zaterdagmorgen 30 november 2019
Inloop vanaf: 10:00 uur,
aanvang: 10:30 uur, tot 13:00 uur
Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam
Entreebijdrage: € 10,- inclusief ontvangst
Sprekers:
– Drs. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër
– Prof. Dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands 2018.

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt erop dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken. Wij behoeven maar te wijzen op landen als Polen, Hongarije en de Verenigde Staten (Bible belt!) om te zien hoe men staat tegenover het opnemen van vreemdelingen. Maar ook in Nederland is er een link te bespeuren tussen orthodox christendom en de vrees voor verlies van de christelijke identiteit door het opnemen van vreemdelingen. Mariënburg stelt de vraag hoe dit alles in verhouding staat tot de boodschap die Jezus ons heeft gebracht: een boodschap immers van naastenliefde. “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op” (Mt.25,43).

Kom naar Amsterdam op zaterdagmorgen 30 november, denk mee en laat uw mening horen!
Aanmelden via: secretariaat@marienburgvereniging.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen