Lezing over “Groene Theologie” door Trees van Montfoort, 14 december 2019

Zaterdag 14 december verzorgt Trees van Montfoort een lezing over haar boek Groene Theologie in de Abdij van Berne.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de
schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde
voor heel de schepping.
Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.
U bent van harte welkom!
Datum: zaterdag 14 december 2019
Aanvang: 14.30 uur
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49 Heeswijk
Entree: € 15,- (incl. consumpties)
Reserveren: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van € 15,- (per persoon)
op bankrekening NL19 INGB 0000 825536
t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van
Groene Theologie 14/12 en uw naam.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen