Landelijke bijeenkomst Bezield Verband op 2 juni

Op zaterdagmiddag 2 juni a.s. vindt  van 13.30 uur tot 17.00 uur de landelijke bijeenkomst van Bezield Verband Utrecht plaats.

Thema: DE KERK VAN DE TOEKOMST 
door welke tekenen van de tijd laten we ons leiden?

Wat gaan we doen?
We hebben Annemiek Schrijver, een ervaren gespreksleider, o.a. van het KRO/NCRV-programma ‘De Verwondering’, bereid gevonden om ons op deze bijeenkomst te begeleiden. We laten ons inspireren door verhalen en ervaringen die ons het vertrouwen geven om de angst voorbij te leven en een nieuw vuur te ontdekken dat een weg opent naar de toekomst. Op bijzondere wijze heeft Herman Agterhoek (voormalig rechterhand van bisschop Gerard de Korte in Groningen) ons uitgedaagd met zijn boekje “De tijd kantelt; voor wie erin gelooft”. Hij zal actief meedoen in ons gesprek. Ook Janneke Stegeman (theoloog des Vaderlands 2017) en Marinus van de Berg zullen hun bijdrage leveren.

Nadere informatie.
Kosten: in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs.

Aanmelding
Er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een e-mailberichtje te sturen naar: 2juni18@bezieldverbandutrecht.nl  met vermelding van naam, functie, plaats en geloofsgemeenschap. Als u zich al aangemeld heeft, hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Plaats: Nicolaas-Monicakerkcentrum, Boerhaaveplein 199 te Utrecht.
Voor treinreizigers: bus 4 en 5 richting Maarssen, platform D4, halte Nijenoord.

Wie vanuit de San Salvator wil gaan kan contact opnemen met Franneke Hoeks (sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl)

1 reactie

 1. Anthoon Budel

  wo 23rd mei 2018 at 10:33

  “Omzien naar elkaar” Eén zondag in de maand, na de zondagsviering even iets meer tijd voor elkaar, om te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

  Voorstel:
  Om in overweging te nemen dat we na de zondagsvieringen en het koffiemoment, de zaal in Cello nog een 45 minuten langer open gaan houden. Opdat de mensen die dat willen nog even de tijd krijgen elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen, in een vrijblijvend moment elkaar de hand schudden, een schouderklopje geven of belangstelling tonen.

  Visioen:
  In het Visioen van liefde lees ik; Aandacht voor het religieuze gebeurt door aandacht te hebben voor elkaar, om elkaar te ontvangen en ontvangen te worden. We willen in verbondenheid leven, door op een open manier in verbondenheid van elkaar te weten. Daarin willen we op zoek gaan naar de ander, door met elkaar in gesprek te gaan, van hart tot hart.

  Omzien naar elkaar:
  Omzien naar elkaar is toch een belangrijk gegeven en de basis van onze geloofsgemeenschap? Het is toch zo dat Christus ons door de evangeliën uitnodigt om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten en te waarderen. Om te horen van elkaar wat ieder overkomt, over de vreugden en de smarten die het leven ons brengt. Tijd voor een moment van aandacht dat onze vlam van liefde brandende zal blijven.

  Ontmoetingsmomenten in de hal van Chello na de viering:
  Het lijkt mij dat dit in dezelfde ruimte kan plaats vinden als waar de zondagsviering plaatsvindt, dat bevordert het ontmoetingsaspect. Ik stel me dan ook voor dat na zo’n 15 minuten na de viering, dat mensen spontaan naast of tegenover elkaar gaan plaatsnemen, of al hebben plaatsgenomen, aan een 5/tal tafels die verspreid in de ruimte na de viering daar zijn neergezet. Dat mensen elkaar daar spontaan ontmoeten en in gesprek gaan, zoals hierboven is verwoord, in ‘omzien naar elkaar’. De afsluiting van de kerk zal daardoor ongeveer 45 minuten later kunnen zijn.

  Anthoon Budel
  Uit de Spiritualiteitsgroep Ordune.
  2018-05-09

  Beantwoorden

Reactie plaatsen