Kerstactie 2023

Kerstactie 2023

Graag vragen wij uw aandacht voor onze jaarlijkse Kerstactie. Ook dit jaar ervaren veel mensen financiële onzekerheid en is er een grote groep huishoudens die het deze winter financieel moeilijk zal hebben. Wij hopen een aantal van deze mensen te verrassen met een feestelijk, goedgevuld Kerstpakket.  De verzoeken voor de kerstpakketten krijgen wij van Maatschappelijk werk Den Bosch Noord (Farent/Mee), Cello en via de San Salvator-gemeenschap. Soms wordt daarbij gevraagd om een additionele geldelijke bijdrage voor een grote aanschaf voor hun cliënten.

U kunt zich aanmelden voor het maken van een pakket en daarbij aangeven wat voor soort pakket u wenst te maken.  Om de privacy te waarborgen werken wij met een code, zodat wederzijds niet bekend is wie de maker c.q. ontvanger is. Morgen we ook dit jaar op u rekenen?

Aanmelden maken kerstpakket

Wij verzoeken u zich uiterlijk woensdag 29 november aan te melden via e-mail op ons e-mailadres kerstactiesansalvator@gmail.com . Wij vragen van u de volgende informatie:

Naam, telefoonnummer.
En daarbij of u een kerstpakket wil maken voor
·         een alleenstaande vrouw of man
·         voor twee personen
·         voor een gezin met kinderen
·         geen voorkeur
Iemand van de werkgroep neemt eind november/begin december contact met u op met nadere gegevens over het te maken pakket.

Geldelijke bijdrage
Wanneer het voor u te moeilijk is een pakket te maken, zijn wij ook heel blij met een financiële bijdrage. Dit kan door een bijdrage over te maken op banknummer
NL 96 INGB 0006 0407 13 ten name van
Vereniging San Salvator in Beweging
onder vermelding van: “Kerstactie 2023”.

Let op: dit is een gewijzigd bankrekening nummer!

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen