Actueel

bruismiddag

Er is een bruismiddag op zondag 6 januari. Deze is aansluitend aan de viering.
In deze bijeenkomst worden de resultaten van de  gesprekken, die eind 2018 gevoerd zijn met werkgroepen die bij het voorbereiden en uitvoeren van vieringen zijn betrokken, gepresenteerd.
Natuurlijk is dit ook een uitstekend moment om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Wees niet bang

THEMA:   Wees niet bang
DATUM: 8 en 9 december
Voorganger Tony de Meulder
Zaterdag Corrie Dansen
Lector 1 / Maria Hoitink Lector 2 Fiet Vreeburg

OPENINGSLIED:
Zaterdag/zondag: Nacht is om de huizen

WELKOM
Advent zit heel diep in ons, als een oerdrang die zegt: “Wees niet bang”. Advent is iets van God voelen, voelen bewegen en stampen in het donker van ons bestaan. De Ene wil ons zeggen: ‘Ik ben er, maar jij moet Mij naar het leven dragen.’ Van harte welkom in deze viering u/jij die wekelijks hier komt om geloofsgemeenschap te vormen, Maar ook u die hier voor de eerste keer bent. Weet u welkom! Dit is een plek waar iedereen welkom is. Het is eigenlijk beschamend dat we dit in een viering zeggen. Maar ik ben me bewust dat er vele plaatsen zijn waar niet iedereen welkom is. Ik denk aan de uitspraak deze week van de bisschop van Rome. Hoe hij denkt over homoseksuelen, dat homoseksuele priesters beter het ambt kunnen verlaten. Ik stel de vraag hoeveel priesters blijven er dan over om nog voor te gaan. Vandaag is het de tweede zondag van de advent. Het thema is wees niet bang.
We luisteren naar het verhaal van de profeet Maleachi en van Maria en de aankondig engel. We maken gebruik van de Naardense bijbelvertaling. Een vertaling die heel dichtbij de grondtekst staat. Gemakkelijk nee! Mooi ja! De tekst legt andere accenten. We horen dat Maria haar woning, haar hart opent voor de Ene, die wij onze God mogen noemen. Maken wij het stil om onze gebeden en gedachten op Gods hoogte te brengen.
Lees meer →

Het begint klein – Hoe weet ik of het waar is

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 1 & 2 december

 1e zondag van de Advent 
Voorganger: Franneke Hoeks

Met medewerking van De Cantorij o.l.v Peter-Paul van Beekem | Piano: Steven van Gool

OPENINGSLIED  zat.: Zo maar een dak / zon:Dat woord waarin

WELKOM
Beste mensen wat fijn dat jullie hier zijn op deze eerste zondag van de advent.  Of je een regelmatige bezoeker bent of voor het eerst je weg naar de San Salvator hebt gevonden: fijn dat u, dat je hier bent, voor dit uur vol verhalen, liederen, stilte, bidden en delen. Lees meer →

Aanvulling redactieteam

Het redactieteam kan alleen maar blijven werken als er extra hulp geboden wordt!!
Schroom niet om eens contact op te nemen met een van de redactieleden. Bijvoorbeeld via salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl

Zin in meedoen?

Wie komen onze werkgroep Zin in ….. aanvullen?
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, met ideeën op het gebied van zingeving in brede zin en animo om samen te organiseren. Qua invalshoek hebben we gekozen voor muziek, film, bewegen en presentaties rond verschillende thema’s. Meer informatie o.a. bij Franneke Hoeks.
06 1342 1131 of via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Vieringen op zaterdag

Sinds het verschijnen van de vorige Salvatoriaan heeft de ‘zaterdaggroep’ aardig haar draai weten te vinden in het vormgeven van de viering van 19 uur. De samenwerking met de voorgangers van de zondagviering verliep goed. Sommige gaan zowel op zaterdag als op zondag voor, andere laten de zaterdag over aan leden van de groep. Met name in het laatste geval heeft dat geleid tot een inhoudelijke aanpassing van de zaterdagviering en een actievere inbreng van de bezoekers. Twee keer had de viering een eigen thema: ‘Maria in legende en zang’ en ‘De zanger van het zonnelied’. Laatstgenoemde viering is toen ook op zondag gehouden.
Voor de komende weken zijn alvast de volgende voornemens te melden:
29 december: een bijzondere bijeenkomst in de kring rond een verhaal
5 januari: een door Driekoningen geïnspireerd bijzonder thema
19 januari: geen viering omdat er dat weekend een viering is in de Grote Kerk
26 januari: na de viering evaluatie met de bezoekers.

Voorlezers gevraagd, helpende handen gevraagd bij voorbereiding Eerste Communie

Komend jaar gaan een aantal kinderen hun eerste communie doen in de San Salvator. Op 19 mei is de grote dag, dan gaan deze kids voor het eerste met alle grote mensen breken en delen in een viering voor groot en klein.
In januari starten we met de voorbereidingsbijeenkomsten. Kinderen en ouders gaan zes zaterdagochtenden op een open en creatieve manier aan de slag met elementen uit de geloofstraditie.
Voor deze bijeenkomsten zijn we op zoek naar mensen die verhalen uit de Bijbel willen voorlezen.
Vind je voorlezen leuk? Dan vind je het vast leuk om deze kinderen (en hun ouders) deze verhalen voor te lezen.
Het is meteen ook een leuke manier om hen wat beter te leren kennen. Je hoeft niet alle bijeenkomsten te kunnen maar voorlezers zijn erg welkom.


De voorbereidingsbijeenkomsten vinden in 2019 plaats op de zaterdagen: 26 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei en 18 mei steeds van 10.00 tot 12.00 uur. We komen bij elkaar in Dagcentrum de Eygenweg.
Wil je wel een keertje komen voorlezen of sowieso komen helpen met deze bijeenkomsten, neem dan contact op met Franneke Hoeks telefoonnummer 06 1342 1131 of via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Tekens van een einde

Thema: Tekens van een einde

Voorganger: John Parker.
Zon mmv Melodiek

Lees meer →

reanimatie en AED

Noem het inspiratie, adem met de geest

Onze gemeenschap heeft medio 2017 een AED gekocht. Een apparaat dat hulp kan bieden wanneer mensen acute hartproblemen krijgen. Bij de levering heeft een aantal van ons een training gevolgd om te weten hoe we moeten handelen wanneer iemand onwel wordt. De bedoeling is dat we deze training elk jaar herhalen, om de vaardigheden bij te houden. Begin november was het weer zover. Met zijn vijven hebben we flink getraind.
Om nog beter te acteren in de onverhoopte situatie dat iemand in onze gemeenschap tijdens een dienst onwel wordt, willen wij graag weten wie in onze gemeenschap ook reanimatievaardigheden heeft. Je kunt dit doorgeven aan info@ sansalvatorgemeenschap.nl. Als we je gegevens hebben, krijg je in 2019 een uitnodiging om deel te nemen aan de volgende training die plaats zal vinden in november 2019.
Je bent ook welkom als je nog geen enkele EHBO- of reanimatie-ervaring hebt. Geef ook dan even je gegevens door.

Advent 2018

Het begint klein
Met Kerstmis vieren we hoe de Eeuwige komt wonen bij de mensen in een klein, kwetsbaar mensenkind. In het donker van de tijd breekt het licht door. “Waar was ik voor ik geboren werd?”, vragen kinderen wel eens. Als voorgangers hebben we gekozen om tijdens de Advent de verhalen van verwachting te lezen. Aan prachtige, maar ook herkenbare mensen wordt aangekondigd dat zij onverwacht een bijzonder kind krijgen. De twee zwangere vrouwen, Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar. Op de vierde zondag horen we over de geboorte van Johannes, de latere Johannes de Doper. Het begint klein, maar houdt de belofte in van een nieuwe wereld. Dat ook in ons en om ons heen het licht mag groeien!