Actueel

Integriteit

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM: 17 februari 2019
THEMA:   Integriteit
VOORGANGER:- ds. Erica Scheenstra

OPENINGSLIED: Dat woord waarin ons richting werd gegeven

WELKOM
Hartelijk welkom in deze viering! Welkom aan iedereen voor wie de San Salvator een thuis is. Welkom ook aan de gasten van vandaag. Welkom aan iedereen die de dienst later naleest op internet. Ik ben hier vandaag voorganger en gast, en tegelijk voelt het als thuis.
Want vanuit de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken hebben we hartelijke contacten, die maken dat het zo vertrouwd voelt.
Vandaag gaat het over integriteit. Dé plek om dat te overdenken en te oefenen is de kerk. Hoe betrouwbaar ben je? En: durf je jezelf te vertrouwen?

Lees meer →

Integriteit?

SAN SALVATORGEMEENSCHAP / DATUM zaterdag 16 februari 2019

THEMA: Integriteit?

Voorgangers Marga van de Koevering en Wilton Desmense                      Lector Ria van Luijk

OPENINGSLIED: Als woorden kunnen duiden

WELKOM

Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat we hier weer bij elkaar zijn, deze avond, voor de woorden, het zingen en de stilte: fijn dat we die samen mogen beleven.
Morgen gaat dominée Erica Scheenstra voor in de viering, die als thema heeft “Integriteit”. Zullen wij daar vanavond ook iets mee hebben? Op het moment dat ik dit neerschreef, kon ik dat nog niet zeggen. De viering van zondag was woensdag nog niet ter beschikking. Toen kwam de viering, waarin Gepke elders zondag voorgaat, op mijn pad. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van vele elementen daaruit. Zo is er iets eigens ontstaan voor deze samenkomst. Hopelijk zal het ons inspireren.

GEBED

Wij bidden: Mogen hier woorden klinken die zinvol zijn om te horen, mogen ze ons hart wenden naar wat wij erkennen als een boodschap die goed voor mensen is, moge wat eeuwen her begonnen is, ons nog steeds richting geven.

ACCL.: Wat eeuwen her begonnen is

 INLEIDING OP DE LEZINGEN

Morgen zal hier een andere eerste lezing klinken, van de profeet Jeremia. Vanavond horen wij een gedeelte uit het boek Ester. Het is een kort boek uit het Oude Testament. Ik heb het deze week gelezen: een spannend boek, maar als je dat uit hebt, dan blijf je toch wel met de nodige vraagtekens zitten.
In het verhaal uit Ester komt het woord God niet voor! God lijkt er niet toe te doen. Als het leven zwaar is, lijkt God afwezig, ongeïnteresseerd, onbestaanbaar. Maar als de zon weer door mag breken, lijkt Hij er al die tijd toch toe te hebben gedaan! In het boek Ester dreigen de joden te worden uitgeroeid, maar in hoge nood komt er redding. Dat doet denken aan het lied van Maria, haar Magnificat, over machtigen die van de troon worden gestoten. En ook aan de woorden van de Evangelielezing van vandaag: “Gelukkig ben je als je arm bent, hongerig of verdrietig. Streef naar het land, nu nog voorbij de horizon, waar het goed zal zijn voor iedereen.”

Een samenvatting van wat voorafging

Tijdens de ballingschap van het Joodse volk in Babylon waren een aantal Joden gedeporteerd naar Perzië. Daar heerste koning Ahasveros. Zwaar beledigd door zijn vrouw stuurde hij haar weg. Hij koos daarop een nieuwe vrouw uit: zij heette Ester. De koning wist niet dat zij joods was. Omdat haar ouders gestorven waren, was zij grootgebracht door haar oom Mordechai.
Nu werkte er in het paleis een zekere Haman. De koning benoemde hem tot de belangrijkste van zijn ministers. Iedereen moest voor hem buigen en knielen. Mordechai weigerde dat echter, zeggende: “Ik kniel niet voor Haman, omdat ik een Jood ben.” Haman vernam dat en werd woedend. Hij wenste Mordechai dood. En toen hij hoorde dat Mordechai een Jood was, wilde hij dat alle Joden in heel Perzie gedood zouden worden. Hij wist de koning zover te krijgen dat die daarmee instemde. De uitvoering van het besluit zou enkele maanden later plaatsvinden op een vastgestelde dag.
In die tussentijd ontdekte en verijdelde Mordechai een complot tegen het leven van de koning. Deze werd hiervan wel op de hoogte gesteld, maar vergat vooralsnog zijn dankbaarheid daarvoor te tonen. Mordechai spoorde intussen zijn pleegdochter, koningin Ester, aan voor de Joden te gaan pleiten bij de koning. En Ahasveros viel voor haar schoonheid en charmes.

Tussenacclamatie: De wijze woorden (1e couplet)

EERSTE LEZING Ester 7,1-8,2 (Bible Gateway)

De koning en Haman zaten aan bij het diner bij Esther. Nadat de wijn was ingeschonken, vroeg de koning opnieuw: “Welk verzoek heb je, koningin Esther? Wat wil je? Ja, wat het ook is, ik zal het je geven, zelfs al was het mijn halve koninkrijk!” Eindelijk kwam de koningin met haar vraag voor de dag: “Als u mij een gunst wilt bewijzen, koning, en als het uwe majesteit behaagt, red dan mijn leven en dat van mijn volk! Want mijn volk en ik zijn verkocht om uitgeroeid te worden. Als wij als slaven verkocht waren, dan had ik misschien gezwegen, want dat zou uw belangen niet geschaad hebben.” “Waar heb je het over?”, vroeg de koning verbaasd. “Wie durft het in zijn hoofd te halen jou iets aan te doen?”  “Daar zit de schurk,” antwoordde Esther, “Haman is de vijand die ons bedreigt!” Haman werd bleek van angst, toen hij hun gezichten zag. Woedend sprong de koning van tafel op en liep de tuin in. Haman bleef achter om de koningin te smeken zijn leven te redden, want hij wist dat hij ten dode opgeschreven was. Hij viel neer op het rustbed waarop koningin Esther lag, juist op het moment waarop de koning uit de paleistuin terugkwam. “Wat?”, bulderde de koning. “Durf je ook nog de koningin in mijn paleis, onder mijn ogen aan te randen?” Nadat de koning de beschuldiging had uitgesproken, bedekte men Hamans gezicht.
Harbona, een van de hofleden, zei: “Majesteit, Haman heeft juist een twintig meter hoge galg laten bouwen. Daaraan wilde hij Mordechai ophangen, de man die uw leven heeft gered! De galg staat bij Hamans huis.”  “Hang Haman daaraan op”, beval de koning. Zo vond Haman de dood aan de galg die hij voor Mordechai had gebouwd. Toen nam de woede van de koning af.
Diezelfde dag schonk koning Ahasveros alle bezittingen van Haman, de jodenhater, aan koningin Esther. Mordechai werd bij de koning geroepen, want Esther had de koning verteld dat hij haar neef en pleegvader was. De koning deed zijn zegelring af, die hij van Haman had teruggenomen. Hij gaf deze aan Mordechai en Esther stelde hem aan als beheerder van Hamans bezittingen.

 LIED: Ik zing van ganser harte voor de Heer

TWEEDE LEZING Lucas 6,17-26 (Bijbel in G.T.)

Samen met zijn twaalf apostelen ging Jezus de berg weer af. Hij bleef staan op een veld. Daar waren veel van zijn leerlingen bij elkaar gekomen. Er was ook een grote groep andere mensen. Die kwamen uit alle delen van Judea, uit Jeruzalem en ook uit het gebied bij Tyrus en Sidon.
Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: “Het echte geluk is voor mensen die arm zijn. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die nu honger hebben. Want zij zullen veel te eten krijgen. Het echte geluk is voor mensen die nu huilen. Want zij zullen lachen.
Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Misschien wordt je gehaat of weggestuurd. Misschien schelden de mensen je uit of bespotten ze je. Dat is vroeger ook gebeurd met de profeten. Als dat met jullie gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.
Maar het loopt slecht met je af, als je rijk bent. Want dan heb je het nu goed, maar straks niet meer. Het loopt slecht met je af, als je nu heel veel te eten hebt. Want dan zul je straks honger hebben. Het loopt slecht met je af, als je nu lacht. Want dan zul je straks verdriet hebben en huilen. Het loopt slecht met je af, als iedereen goede dingen over je zegt. Dan ben je net als de valse profeten: daar zeiden ze vroeger ook altijd goede dingen over.”

ACCL.: Het woord dat ik jou geef

 OVERWEGING

Ester had een groot risico genomen door uit eigen beweging naar de koning te gaan. Dat was gevaarlijk! De koning vond dat hij als man de baas was over zijn vrouw en als koning over al zijn onderdanen. Ester wist wat er met haar voorgangster gebeurd was, toen zij tijdens een feest weigerde om zich te laten bekijken door een dronken koning en andere dronken mannen.
Maar de koning laat zich door haar charmes betoveren, inpalmen en zo komt uiteindelijk na een behoedzame voorbereiding het hoge woord eruit: Haman wil ons volk (ja, koning, ik ben een joodse) uitroeien!
Misschien herkent u die behoedzaamheid. Als het erop of eronder is, komt het nauw wat je doet. Het mag niet mislukken. Maar ook in situaties waarin mensen uit hun evenwicht zijn, komt het heel precies wat je zegt. Je wilt het niet nog moeilijker voor hen maken. Of wanneer je echt kritiek op iemand moet leveren. Hoe zeg je het zo, dat de ander niet dichtklapt, maar er ook iets mee kan. Ester had de koning gunstig weten te stemmen door hem samen met Haman te onthalen op een feestelijke maaltijd. En na het succes daarvan deed zij dat nogmaals. Toen ze die tweede keer begon te praten, gaf ze eerst de koning alle eer. Daarna zei ze: “Als wij Joden als slaven verkocht zouden worden, dan had ik de koning niet lastig gevallen. Slaven waren we in Egypte, totdat God ons bevrijdde. Maar nu dreigt de complete uitroeiing van het Joodse volk. Laat dat niet gebeuren. Houd ons in leven.”
De gehoorzame Ester geeft gehoor, maar aan een andere stem dan die van de koning. Zij luisterde naar de stem van haar pleegvader Mordechai: “Misschien ben jij niet voor niets koningin geworden!” Of was het ook een andere stem, de stem van Hem, Wiens naam soms onuitspreekbaar blijft? Je voelt heel diep van binnen dat je moet doen wat op jouw pad komt en waarvoor jij de mogelijkheden hebt. Jij bent er niet voor niets. Het kan iets kleins zijn, maar ook iets wat het leven van jezelf of anderen grondig verandert. Ester moet het kwaad bij de naam noemen. Het is belangrijk er niet je ogen voor te sluiten. Hier betreft het het kwaad van een macht die geen tegenspraak duldt, waarvoor iedereen moet buigen en knielen. Haman die een heel volk aanziet op iets wat hem niet bevalt aan één man. Zo iemand als Haman die zegt: “Dat jij het slecht hebt komt door…..: zij hebben je baan, je huis afgepakt. Die anderen zijn slecht: ze houden zich aan geen enkele wet. Ze zijn gevaarlijk, ze nemen de macht over. Straks zijn zij hier de baas. Weg met hen!” Als er zoiets verschrikkelijks dreigt, kun je niet wegkijken. Ester benoemt het kwaad en noemt de naam van de aanstichter: “Die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman!” De koning staat eigenlijk in zijn hemd: achteloos had hij de macht uit handen gegeven aan Haman. En niets had hij gemerkt van de angst in zijn paleis, stad en land. Niet meer door Haman, maar nu door Ester ingepalmd laat hij Haman oppakken en terechtstellen. De zwakkeren hebben bescherming gevonden. Wat een happy end, die omkering.
Dit verhaal van bevrijding doet zo denken aan al die andere bevrijdingsverhalen: verhalen over God, verhalen over mensen die opstonden toen ze een stem hadden gehoord. Een  stem die nog altijd klinkt. Mensen die altijd weer opstaan. “Zalig”, zegt Jezus, “de hongerigen, want zij zullen gevoed worden. Zalig de armen, want voor hen is Gods nieuwe wereld.” Kijkt God een andere kant op? Doet Hij niets tegen het kwaad? Zijn er nooit mensen  die protesteren tegen onrecht en hun best doen om er een eind aan te maken?
Dat mogen wij laten zien. Een omgekeerde wereld, daar word je gelukkig van.

GELOOFSLIED: Zijn woord wil deze wereld omgekeerd

VOORBEDEN

Moge de wereld omgekeerd worden voor hen die arm zijn, de bedelaars van deze wereld.

Moge de wereld omgekeerd worden voor hen die nu honger hebben, de slachtoffers van klimaatgrillen en machtsstrijd.

Moge de wereld omgekeerd worden voor hen voor wie het leven duister is, getroffen door verdriet, door geestelijke nood.

Wij bidden speciaal voor hen die ons zeer nabij zijn, waar zij ook zijn, en die zich getroost weten door onze aandacht.

ACCL.: Wees hen nabij

TAFELGEBED: Gij die weet wat in mensen omgaat

ONZE VADER

eindigend met accl.: Want van U is de toekomst

VREDESWENS 

LIED: Maak mij tot een bedding van Uw vrede

BREKEN EN DELEN

INSTRUMENTAAL: Jerusalaim

GEBED

God van licht en leven, schenk ons uw Geest.
Breng de oude woorden tot leven, opdat wij zien, waar er kwaad gebeurt,
waar het leven wordt bedreigd.
Houd ons dat visioen voor ogen van een wereld waarin het kwaad is uitgebannen,
waar er recht wordt gedaan aan mensen, waar er vrede heerst en liefde tussen mensen.
Schenk ons de moed om te zeggen wat gezegd moet worden, om te doen wat moet worden gedaan.

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE

Voor alles is er een tijd, keer om, keer om, keer om.
Een tijd van einde en van nieuw begin, een tijd van verlies en een tijd van gewin,
van weemoed en van frisse gedachten, van aanpakken en van niet langer wachten.
Keer om en geef, geef om.

GEZAMENLIJKE ZEGEN

In de geest van deze viering gaan wij vanhier.
Wij bidden bemoediging mee te krijgen van elkaar en van de woorden die wij hier hoorden.
Mogen die ons inspireren, in de naam van Die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

SLOTLIED: Jij leert mij vliegen

Gooi je netten uit

San Salvator Gemeenschap: 10 februari 2019. 

Thema: Gooi je netten uit

Voorganger:  Tony de Meulder
Lectoren: Dorine Broekmeulen en Marleen Postma

OPENINGSLIED: Onstilbare tonen

Lees meer →

Stilte zingen met Huub Oosterhuis – Ekklesia Amsterdam

In een serie van drie bijeenkomsten verkennen we met Huub Oosterhuis zijn lied-oeuvre aan de hand van zijn onlangs verschenen bundel verzamelde liedteksten Stilte zingen.

Tijdens de eerste bijeenkomst draagt Huub voor uit zijn bundel en vertelt over de keuzes die hij maakte: waarom heeft hij sommige ‘klassiekers’ weggelaten en andere nieuwe liedjes toegevoegd? Waarom de godsnaam nu eens zo, dan weer anders gespeld? Hoe is hij gekomen tot de zeven thema’s waarin de bundel is ingdeeld?
Zijn voordracht en toelichting worden afgewisseld met muziek: onder leiding van Tom Löwental zullen we een aantal teksten samen zingen. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we samen in de bundel lezen. Onder leiding van Kees Kok verkennen we de verschillende thema’s nader en stellen onze vragen bij de teksten. Wat raakt ons of wat bevreemdt ons?

De derde bijeenkomst lezen we verder, dit keer met Huub en Elte Rauch. Huub zal ingaan op vragen die we tijdens de tweede bijeenkomst hebben verzameld. Waar en wanneer: Zondagmiddagen 17 februari, 10 maart en 24 maart (steeds van 15.00 tot 17.00 uur), in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 Amsterdam (tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat). Kaartjes reserveren: U kunt reserveren voor de bijeenkomst van 17 februari of voor de hele serie van drie middagen, via secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl. Desgewenst kunt u de bundel gelijk via ons aanschaffen. Serie van drie middagen: 40 euro (inclusief de bundel Stilte zingen: 75 euro) Alleen 17 februari: 15 euro (inclusief de bundel: 50 euro).

Dat gaat naar Den Haag toe

Sinds vrijdag 26 oktober is er in deze kerk een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan het gezin Tamrazyan, dat al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. Om deze 24/7 kerkdienst mogelijk te maken worden predikanten, pastores en voorgangers uit het hele land gevraagd om een of meerdere uren voor te gaan in deze viering. Vanuit het Beraad van Kerken Den Bosch gaven we gehoor aan deze oproep.
Op 7 december vertrekken we, vijf man/vrouw sterk naar Den Haag om daar twee uur te vullen in het kader van het kerkasiel . Onze delegatie is afkomstig uit San Salvator en de Protestantse gemeente Den Bosch.  Als we vertrekken voelt het een beetje als een schoolreisje. Een beetje wrang gevoel geeft het me ook. Ik kan vrij bewegingen maar de familie waar het hier om gaat heeft geen bewegingsruimte meer. Dit uitzichtloze gevoel geldt ook voor de vierhonderd andere gezinnen die met uitzetting worden bedreigd.  We hebben Bossche Bollen meegenomen voor de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.
We maken ons klaar voor de twee uur die we hier zullen vullen. Vanuit San Salvator heb ik de eerste adventsviering een beetje aangepast. Het is mooi om met de twintig mensen die er zijn vieren op zijn San Salvators: met brood en wijn. Daarna neemt ds Ruud Stiemer het stokje van mij over met een alledagviering. Het laatste deel van onze 2 uur vullen we met een Taizé viering onder leiding van ds. Erica Scheenstra. En dan staat er weer volgende groep voorgangers klaar. We geven hen een hand en wensen hen een mooie viering toe.
In de ruimte naast de kerkzaal ontmoeten we de oudste dochter van het gezin Tamrazyan. Een mooie jonge vrouw die zo hoopt dat ze hier een toekomst op kan bouwen. “Wat mooi dat jullie helemaal uit Den Bosch komen  om dit te doen!”, zegt ze.
Voor ons zit er op. We laden onze spullen weer in de auto en gaan terug naar Den Bosch. Dit gezin, en veel andere gezinnen, blijven achter in onmenselijke onzekerheid.

Beraad van kerken zoekt penningmeester

 

Het beraad van kerken is een oecumenisch samenwerkingsverband van christelijke kerken in ’s-Hertogenbosch. Het beraad zoekt een nieuwe penningmeester. Heeft u hart voor de oecumene in de stad en bent u handig met het bijhouden van een eenvoudige financiële administratie dan zijn we op zoek naar u. Interesse? Neem contact op met Franneke Hoeks (0613421131 of sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl)

Over Ruth gesproken

In de Vastentijd lezen we uit het boek Ruth, naast bekende evangelielezingen uit Lucas.
Ruth is een klein boekje van vier hoofstukken uit het Oude Testament.
Ruth speelt zich af in de tijd van de rechters. Een tijd waarin iedereen deed waar hij zelf zin in had. We zien dat in gruwelijk onrecht jegens vrouw, gast of vreemdeling. Dat was kwaad in de ogen van de Eeuwige. Ruth is te beschouwen als commentaar op die wantoestanden. De vrouwen Ruth en Naomi zijn sterke vrouwen, ondanks wat ze hebben meegemaakt. Naomi  vertrekt met man en zonen uit Israël, waar hongersnood heerst, naar Moab. Maar in dat vreemde land verliest ze haar man en zonen.  Zij en haar schoondochters  blijven alleen achter. Als Naomi hoort dat de Eeuwige naar zijn volk heeft omgezien, keert ze terug naar Israël, samen met haar schoondochter Ruth, die uitspreekt:  “Ik blijf bij je. Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God.” Welke rol speelt God hierin? Je ziet God in het vervolg niet direct ingrijpen. De mensen zetten stappen (of niet ). Ruth is een verhaal van hoop, tegen de wanhoop in, goed passend bij ons Vastenproject Wheels of Hope; een opstandingsverhaal: de dood heeft niet het laatste woord.
Voor wie meer wil horen over Ruth dan alleen in de vieringen, die is van harte welkom. Op woensdagavond 20 februari om 19.30 uur in Dagcentrum Eygenweg, van der Eygenweg 1 in Den Bosch.  Dezelfde bijeenkomst herhalen we op woensdag 27 februari om 14.00 uur in onze ontmoetingsruimte in  Ordune, Schaarhuispad 131 in den Bosch. Tijdens de bijeenkomst lezen dan met elkaar uit Ruth, u krijgt wat noodzakelijke achtergrondinformatie en we kijken samen wat Ruth betekent voor ons en voor de mensen die op ons pad komen. Om 21.00 uur sluiten we de avond af. U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl. Geef in de mail aan voor welke bijeenkomst u zich opgeeft.

 

 

Terugblik kerstactie

Dankbaar en tevreden
Wederom is onze Kerstactie geslaagd en konden wij dit jaar 66 kerstpakketten bezorgen aan gezinnen, alleenstaanden en alleenstaande ouders met kinderen om hen daarmee een beetje vreugde te geven in de periode rondom Kerstmis. Zo fijn om die blijheid te zien van mensen, die het moeilijk hebben, op het moment dat zij een pakket mogen aannemen. Veel mensen die een pakket hadden ontvangen lieten ook aan Juvans horen hoe dankbaar zij daarvoor waren. Ook via de website van onze gemeenschap kregen we reacties: een alleenstaande moeder schreef ons: ik wil jullie heel erg bedanken voor de 2 dozen kerstpakketten die bij mij gebracht zijn; heel dankbaar zijn mijn dochtertje en ik ervoor; heel lief bedankt!
Maar ook wij, de leden van de werkgroep Kerstactie, zijn dankbaar. Dit jaar kregen we telefoontjes van jonge mensen die van onze Kerstactie hadden gehoord en ook graag “iets” willen doen rondom Kerst voor mensen die het moeilijk hebben. Ook via een buurtapp van één van de makers, meldden zich ineens diverse mensen aan die een pakket willen maken. Fantastisch! Heel veel dank aan al die pakkettenmakers.
Wij zijn ook erg blij dat zoveel mensen onze actie financieel hebben gesteund. Dit jaar waren we echt verrast door de vele giften. Op deze manier konden we ook veel pakketten aanvullen met geld wat zo fijn is voor de vele mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij onze actie, waarderen wij enorm.
Naast deze pakketten zijn er ook weer 50 attenties in een feestelijke verpakking bezorgd aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hadden. Twee leden van de werkgroep Kerstactie, die deze attenties maken, kregen weer hulp van diverse vrijwilligers om te helpen bij het bezorgen daarvan.
Onmisbare mensen!
Mede dankzij u allen was de Kerstactie weer een succes.

Vastenproject Wheels of Hope

Dit jaar hebben we een bijzonder Vastenproject. Vaak gaat het bij een project om de opvang van kinderen, om onderwijs of mensen aan werk helpen zodat zij zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Wheels of Hope is anders. Het begon allemaal toen Liny en Peter van der Heijden tijdens hun vakantie in Cuba in contact kwamen met iemand die in haar omgeving verschillende vrouwen kende die borstkanker hadden gehad en geen prothese hadden. Cuba heeft een goede gezondheidszorg, maar vanwege de boycot een schrikbarend gebrek aan materialen. Dat is zichtbaar als je in Cuba op straat rondkijkt. Er is bijvoorbeeld een tekort aan verf en bouwmaterialen om de huizen te onderhouden, aan eten, kleding, letterlijk aan alles. De oldtimers waar de toeristen zo gecharmeerd van zijn, rijden er rond, omdat er sinds de boycot die 55 jaar geleden begon, bijna geen nieuwe auto’s zijn binnengekomen. De auto’s die binnenkomen zijn onbetaalbaar, een gemiddeld salaris is 30 euro per maand. Ook prothesen zijn zeer schaars in Cuba. Een prothese is belangrijk, omdat zij deze vrouwen hun waardigheid teruggeeft en ook helpt om fysieke klachten zoals nekpijn, rugpijn, schouderklachten en op den duur ook scheefgroei te voorkomen.
De volgende vakantie namen Liny en Peter protheses en de daarbij horende bh’s mee, gekregen van een vriendin die een lingeriewinkel heeft en daar ook borstprothesen aanmeet en verkoopt. In Nederland krijgen vrouwen na twee jaar nieuwe protheses, terwijl de oude dikwijls nog goed zijn. Het was heel ontroerend om te zien hoe blij de Cubaanse dames waren met hun prothese en bh.

Wat klein begon groeide uit tot een netwerk in Cuba en in Nederland. Liny en Peter kwamen in contact met dokter Alexis Cantero, chirurg van het ziekenhuis in Havanna, die een ondersteuningsprogramma heeft voor vrouwen met borstkanker, genaamd Alas por la Vida (Vleugels voor Leven). Via hem zijn er inmiddels contacten met dertien andere ziekenhuizen die vrouwen graag een betere voorlichting en nazorg willen geven en van goed materiaal willen voorzien. In Nederland kwamen er contacten met andere winkels, met leveranciers en met particuliere vrouwen die hoorden of lazen van over het werk van Liny en Peter, inmiddels Prótesis de Mama para Alas por la Vida geheten, en die graag hun prothesen, bh’s, oedeemmateriaal en pruiken wilden afstaan om daarmee vrouwen in Cuba te helpen. Op dit moment zorgt Prótesis de Mama para Alas por la Vida er elk jaar voor dat zo’n 4.000 vrouwen in Cuba een prothese en een speciale bh krijgen; daarnaast wordt er ook oedeemmateriaal geleverd. De pruiken die geschonken worden, worden in Cuba aan vrouwen geleend, zodat later weer andere vrouwen ervan kunnen profiteren. Het materiaal wordt in containers naar Cuba gebracht. Triumpf Cargo die het containervervoer regelt neemt de kosten voor haar rekening.
Voor de levering van de donaties aan de ziekenhuizen door heel Cuba is er echter een bus nodig en zoals gezegd: er is eigenlijk niet aan een bus te komen: die is onoverkomelijk duur. In Nederland wordt daarom een tweedehands bus aangeschaft: vandaar Wheels of Hope. We hebben 5000 euro nodig waarvan de helft wordt opgebracht door de Vastenactie en de andere helft hopen we met en via onze geloofsgemeenschap op te brengen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging. Zet u er bij dat het om een bijdrage voor de Vastenactie gaat?
Op de voorlichtingsdag van de Vastenactie zagen we grote projecten voorbij komen. Projecten voor een ziekenhuis of school. Daarnaast een klein project als Wheels of Hope, maar met een enorme impact op vrouwen die borstkanker hebben gehad en op hun families in heel Cuba.
Bijzonder: omdat het niet begonnen is als een stichting met een beleidsplan, maar met twee mensen die gewoon maar begonnen zijn, samen met vrouwen die zelf geholpen zijn met prothe sen en pruiken en nu ook graag iets voor een ander doen. Solidariteit over grenzen heen.
Formele contacten werken vaak niet in Cuba, er wordt samengewerkt met veel welwillende en behulpzame mensen. Behulpzaam zijn ook de Nederlandse ambassade en de Cubaanse ministeries. Zij verlenen al hun steun en medewerking. Een mosterdzaadje dat tot een wijdvertakte boom groeit. De hulp uit Nederland is voor de Cubanen een teken van hoop dat de wereld hen niet vergeten is.
mede namens Marian Veenker, John Parker en Ton van Iersel, Gepke Kerssen
Als werkgroep Wereldwijd bevelen we deze Vastenactie graag bij u aan. Meer informatie is te vinden op www.protesisdemama.nl

Ratatouille spektakel

Op zondag 24 maart vindt het jaarlijkse benefietconcert ten bate van onze geloofsgemeenschap plaats.
Leg het maar vast in je agenda, want het belooft weer een mooi en gevarieerd spektakel te worden. Het concert sluit aan op de viering, na een ruime pauze voor koffie en de inwendige mens.
Om 15.30 komt er een einde aan al dat moois en hopen we een mooi bedrag bijeen te hebben.