Wat is de toekomst van oecumene?

Aanvang: 19 maart 2019 om 20:00 uur

Mgr. Gerard de Korte laat zijn licht over deze vraag schijnen en gaat met ons in gesprek.
20.00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Evertsenstraat 35, ‘s-Hertogenbosch.
De toegang is gratis.

Vorig jaar was het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd  opgericht. Momenteel zijn er 350 kerkgenootschappen lid, die 500 miljoen christenen  vertegenwoordigen in 110 landen. Vanaf het begin was het niet alleen de verbondenheid in  Christus die de leden samenbond en inspireerde tot wereldwijde samenwerking, maar ook ‐  men had de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog nog scherp voor ogen ‐ de inzet voor  vrede en recht. Na de oprichting van de Wereldraad volgde de oprichting van de Raad van  Kerken in Nederland. Er zijn jaren van groot élan geweest. Er zijn ook tijden van verkoeling  van de relaties tussen kerken geweest. Hoe is de stand van zaken nu? En wat kunnen we  voor de toekomst verwachten?