Viering Jezus en de wilde dieren

Aanvang: 1 maart 2020 om 10:30 uur

Op zondag 1 maart is Trees van Montfoort, auteur van het boek ‘Groene theologie’, te gast bij de San Salvator. Zij gaat voor in de viering van 10.30 uur, met als thema ‘Jezus en de wilde dieren’. Na afloop van de viering bestaat de mogelijkheid om met elkaar en met Trees van Montfoort na te praten over groene theologie. De viering vindt plaats in Dagcentrum De Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. Het koor de Cantorij zal de viering muzikaal opluisteren.

Het boek ‘Groene theologie’ werd uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt Trees van Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN.

Na de viering is er gelegenheid om in gesprek te gaan over Groene Theologie.