Herdertjesviering online

Aanvang: 24 december 2020 om 17:00 uur

De geplande herdertjesviering gaat jammer genoeg niet door. Voor kinderen maakten we een filmpje over het kerstverhaal.