Geen viering !!

Aanvang: 14 juli 2019 om 10:30 uur

Tot onze spijt moeten wij U laten weten dat er komend weekend (zaterdag 13 juli en zondag 14 juli) geen vieringen van onze San Salvator geloofsgemeenschap kunnen plaats vinden in Cello.

In het gebouw van Cello wordt deze week de vloer van de gymzaal gerenoveerd. Tot en met zondag 14 juli mag de nieuwe vloer niet betreden worden. Het materiaal moet eerst uitharden.

Alle spullen, die nodig zijn voor onze vieringen ( stoelen, piano, beeldscherm, geluidsinstallatie, enz. ) staan door de week in een berging, die alleen via de gymzaal bereikt kan worden. Wij hebben nog onderzocht of de spullen buitenom, via een buitendeur vanuit de  berging gehaald zouden kunnen worden. Helaas is vandaag vastgesteld dat niemand van Cello en niemand van de San Salvator over de sleutel van deze buitendeur beschikt.

Zaterdag 20 juli en zondag 21 juli zijn er weer vieringen op de gebruikelijke tijden.

In de loop van het weekend zullen wij via email de “mededelingen”, die aan het einde van de viering altijd gedaan worden, met U communiceren.

Namens het bestuur van SSiB,

Jos de Ridder