Koor De Cantorij

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

Wikipedia omschrijft de taak van een ‘Cantorij’als volgt: ‘De Cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De Cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.’ De Cantorij van onze San Salvatorgemeenschap voldoet helemaal aan deze omschrijving.
Binnen onze eigentijdse liturgische vieringen ‘voeren we dus geen ‘missen’ uit’- en we kiezen ook geen muziekstukken die het koor een te prominente rol in het geheel zouden geven. Onze muziek blijft altijd dienend binnen het geheel.
Het repertoire bestaat daarom voornamelijk uit Nederlandstalige een- en meerstemmige liederen die in overleg tussen koor en voorganger zo gekozen worden dat ze het thema van de viering ondersteunen. Daar is inmiddels een ruime keuze in mogelijk.

KoorCantorij_9

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?

De Cantorij repeteert elke week op woensdagmorgen van 9.45 tot 11.15. in de kloosterkapel van de paters Kapucijnen. (Van der Doessingel 12) In die ruimte staat geen piano. We repeteren daarom a capella. Dat bevalt uitstekend!
Na de repetitie drinken dirigent en leden samen koffie en is er gelegenheid om afspraken te maken, meningen te peilen, reacties uit te wisselen, enz.
We zingen in Cello doorgaans één keer per twee weken op zondagmorgen in de viering van 10.30.Vanwege het inzingen en afstemmen met onze pianist, Steven van Gool, ( in 2015 afgestudeerd op hoofdvak piano aan het conservatorium in Tilburg,) beginnen wij om 9.30!
Rond de feestdagen of als een van de koren andere verplichtingen heeft, kan incidenteel van het tweewekelijkse schema worden afgeweken.

De Kapucijnen stellen hun prachtige kapel gratis beschikbaar om elke week te repeteren. Als tegenprestatie voor hun hartelijke gastvrijheid zingen wij daarom enkele keren per jaar op zondagmorgen in hun viering van 10.00 uur.

Wat gebeurt er op de bijeenkomsten?

De dirigent, Peter-Paul van Beekum, studeerde zowel zang als koordirectie aan het conservatorium in Tilburg en heeft inmiddels een ruime ervaring bij diverse koren. Al vanaf 2008 dirigeert hij de Cantorij.
Ook bij een seniorenkoor als de Cantorij kiest hij voor een professionele aanpak. ‘Hij láát je niet zingen, hij léért je zingen’, zei een van de leden ooit. Iedereen is welkom: er is géén leeftijdsgrens en wie zich aanmeldt hoeft niet ‘voor te zingen’ voordat hij of zij wordt toegelaten. Eén voorwaarde stelt hij wel: ieder lid moet bereid zijn om geconcentreerd mee te werken! Zijn aanpak en de positieve instelling van de leden zorgen voor een fijne ontspannen sfeer binnen het koor.
Elke repetitie begint met ademhalings- en stemoefeningen. Dat onderdeel legt een goede basis voor de aandachtige sfeer waarin vervolgens intensief en met een hoge concentratie wordt gewerkt. Daarna wordt het programma voor de eerstvolgende viering grondig aangepakt, waarbij zowel de zang- als de tekstinterpretatie veel aandacht krijgen.
Alles blijft mensenwerk…. Gaat er in een viering een keer een lied goed fout, dan staan we een volgende keer extra op scherp om het goed te maken!

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Contactpersoon: Toos Verdonk,
tel. 073-6440971
e-mail: cwmverdonk@gmail.com