Actueel

Word voorbijganger

 

Viering: 14 en 15 juli 2018.

Thema: Word voorbijganger

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

 

Lees meer →

Evensong

Topkoor Roden Girl Choristers verzorgt evensong in ‘s-Hertogenbosch

 

In de succesvolle serie Muziek op Zaterdag zal op 29 september om 17.00 uur in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch opnieuw een evensong plaatsvinden, deze keer verzorgd door een absoluut topkoor: de Roden Girl Choristers! Dit meisjeskoor staat onder leiding van Sonja de Vries en wordt op het orgel begeleid door toporganist Sietze de Vries.

Lees meer →

Kom hier, dat ik u draag

Viering 7 en 8 juli 2018
Thema: Kom hier, dat ik u draag
Lectoren: Ria van Luijk/ Paul Beckers en Fiet Vreeburg
Muzikale ondersteuning: Cor Rademaker, piano en Gerard van de Weijer, cantor
Voorganger: Corrie Dansen
Lees meer →

ZIN in film

Op maandag 16 en woensdag 18 juli is het ZIN in film in de Verkadefabriek. Dit jaar staan er films op het programma die gaan over (groot) ouderschap.

Deze keer kijken we naar de film Captain Fantastic. In deze film ontmoeten we Ben, een toegewijde vader die zijn zes kinderen leert hoe ze moeten leven en overleven in de dichte bossen in het noordwesten van Noord-Amerika. Hij wordt echter gedwongen om zijn zelfgemaakte paradijs te verlaten. Wanneer hij geconfronteerd wordt met de echte wereld, begint hij aan een levensreis die zijn ideeën van vrijheid en wat het betekent om een gezin op te voeden uitdaagt.
Na afloop van de film is er gelegenheid om in het café van de Verkadefabriek na te praten.

Op maandag begint de film om 19.00 uur en op woensdag om 14.00 uur. U kunt kaartjes bestellen bij de Verkadefabriek via deze link

Opstaan en leven

30 juni en 1 juli 2018
OPSTAAN EN LEVEN
Voorganger: Franneke Hoeks
Zaterdag  Cantor: Hans Moerman   Piano: Cor Rademaker
Zondag  koor De Cantorij o.l.v. Peter-Paul van Beekum
Muzikale ondersteuning: Steven van Gool

OPENINGSLIED
za
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig |
zo Voor mensen die naamloos

WELKOM
Welkom lieve mensen. Fijn dat jullie naar hier gekomen zijn of het nu je eerste keer is of dat de gang naar hier een vertrouwde tred is. Welkom dit uur dit uur waarin we luisteren naar verhalen, zingen, bidden en delen met elkaar. Een moment in de week om even stil te worden, ons te laten inspireren om vervolgens op te staan en onze weg door het leven te vervolgen. Opstaan en leven. Dat is het thema van deze viering. Het wordt een viering waarin we een Bijbelverhaal over twee vrouwen horen. We kennen hun namen niet. Die zijn door de eeuwen heen niet aan ons overgeleverd. Het zijn vrouwen geworden zonder naam. Vrouwen die opstaan en die geroepen worden om te leven.
Opstaan en leven.
Laat ons hier aan het begin van dit uur de stilte zoeken om te komen dicht bij onszelf, en dicht bij de Eeuwige.
Lees meer →

Waarom overkomt mij dit?

Viering 23 en 24 juni
Voorganger: Gepke Kerssen
za: cantor:  Gerard v.d Weijer
zo: Melodiek o.l.v. Marcel v.d. Maeden 

Openingslied: za.: hier wordt een huis / zo.: wees hier aanwezig;
Inleiding: Als je iets heel ernstigs overkomt of als je meerdere klappen tegelijk krijgt, dan roep je uit: Waarom overkomt mij dit? En anders vragen anderen het zich wel af hoe het zo ver heeft kunnen komen: straf van god, zeggen vrienden van Job. Niet zo veel ander is wat je hoort van mensen van nu: had je maar niet….zeggen. Of misschien heeft het een bedoeling. Kun je er iets van leren. We gaan vandaag luisteren naar het verhaal van Job, dat voor veel mensen een troost is geweest.

Openingsgebed:Zo veel vragen zo veel onrust in ons laat u vinden, God Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte schenk ons uw levensadem wij wachten op U vol hoop Amen
Lied: za.: hoe is uw naam;
zo.: Alles wacht op u vol hoop Lees meer →

1000 stemmen zingen Oosterhuis

1000 stemmen zingen Oosterhuis in Eindhoven op 21 oktober 2018.
Een samensmelting van orkest, groot koor en gehele zaal bij gelegenheid van de viering van de 85 ste verjaardag van Huub Oosterhuis. Na zijn toespraak wordt ‘Het lied van de Aarde’ uitgevoerd onder leiding van Geert Hendrix, directeur van de Muziek academie van Lier en docent aan het conservatorium in Antwerpen. Aansluitend dirigeert Tom Lowenthal 16 liederen van Oosterhuis. Zangers uit meer dan 50 koren uit Nederland en Vlaanderen doen hier aan mee. Meer informatie is te vinden op www.1000stemmenzingen.nl

Festival Compassie

De Beweging Festival Compassie bestaat 20 jaar. Dat wordt gevierd op zaterdag 1 september 2018 met een feestelijk festival.
Het festival vindt plaats in kloosterhotel ZIN in Vught. Kies uit meer dan 20 lezingen, workshops, talkshows en voorstellingen. Tussendoor kun je rondneuzen op de boekenmarkt, genieten van het mooie landgoed en andere gasten ontmoeten. Beleef de veelkleurigheid van compassie, barmhartigheid en mededogen. Volg de actuele programma-informatie hier op www.barmhartigheid.nl Bestel snel je tickets, want VOL = VOL!!!

 

Verslag Nacht van de Hoop

Inspirerende Nacht van de Hoop in de Grote Kerk 
‘In plaats van uitgaan of netflixen op zaterdagavond eens een keer iets heel anders doen? Kom dan naar de Nacht van de Hoop op zaterdag 31 maart 2018 in de Grote Kerk in Den Bosch.’
Naar schatting zo’n honderd mensen trotseerden in de afgelopen Paasnacht het bar slechte weer (het stortregende!) om gevolg te geven aan deze oproep. De Nacht van de Hoop is als concept niet onbekend: in Den Haag is het al een aantal jaren een terugkerend evenement. In Den Bosch werd de Nacht georganiseerd door het jubilerende koor Melodiek van de San Salvatorgeloofsgemeenschap in samenwerking met de Protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Als voorbereiding op het evenement werden inwoners van Den Bosch middels flyers en een oproep op Facebook uitgenodigd om te komen, of om via facebook of de mail hun hoop en inspiratiebronnen met anderen te delen. Dit resulteerde in een kleurrijke ‘Wall of Hope’, met daarop ook tekeningen van kinderen van de Aquamarijnschool in Den Bosch.
Het programma van de Nacht sloot aan op de Paaswake die in beide gemeenschappen werd gevierd, zodat om 23:15 uur de aftrap kon plaatsvinden. Het welkomstwoord werd afgesloten met de woorden van Vaclav Havel: ‘Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme; evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.’
Het was geen verrassing dat de bijdragen die volgden naadloos aansloten bij deze gedachte. Nadat alle bezoekers waren uitgenodigd om hun gedachten over hoop met elkaar te delen, waren er achtereenvolgens presentaties vanuit het Vluchtelingenwerk in Den Bosch en Amnesty International. Later op de avond was er de gelegenheid om brieven te schrijven voor Amnesty en om petities in verband met lopende acties te ondertekenen. Marien Lokerse vertelde over het werk van Exodus, dat opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun gezinsleden. Hij nam daarbij de gelegenheid te baat om nieuwe vrijwilligers te werven…
Straatpastoor Lianne van Oosterhout was virtueel aanwezig: Franneke Hoeks had haar eerder – op een nogal winderige dag- geïnterviewd over haar werk. Op straat natuurlijk! Een korte film over het werk dat de Transfarmers verzetten op de Graafse Akker in Den Bosch – het gaat hen niet om productie, maar om het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners op elkaar en op hun eigen leefomgeving- wekte veel enthousiasme, evenals het interview dat erop volgde.
Hetzelfde kan worden gezegd van de presentatie door Marianne van Heeswijk over haar tapijten voor de vrede. Het thema Diversiteit werd belicht door het vertonen van de prachtige film ‘What’s a Gender’.
Er was muziek! Natuurlijk zong Melodiek, begeleid door Marc Baghuis. Jan Wijgers speelde gitaar en met Daniël hadden we een heuse singer-songwriter in ons midden. En dan is het opeens half drie in de vroege ochtend… Het overgrote deel van de bezoekers hield het voor gezien, maar met een kleinere groep werd een mooie invulling gegeven aan de tweede helft van de nacht met als eerste onderdeel een Taizéviering waarin Marcel van der Maeden voorging en Jan Wijgers begeleidde.
Er werden brieven geschreven voor Amnesty, Hans Waegemakers had een indringende beeldmeditatie samengesteld en Arjan Nabbe hielp ons het laatste half uur door met Tai Chi. Gelukkig hadden een paar praktische geesten ook aan de inwendige mens gedacht, want je krijgt er wel honger van, van dat waken!
Om 6 uur ‘s morgens sloot een aantal jonge gezinnen zich bij ons aan: we gingen onder leiding van twee IVN-gidsen het Bossche Broek in om de zon te zien opkomen…. Nou ja: het werd licht, het bleef gelukkig droog, en de vogels lieten zich horen. Ik citeer een deelnemer: ‘Net terug uit het Bossche Broek. De blauwborst gehoord en de heggemus en schapen die er tussendoor blèrden, en zo’n opgefokt winterkoninkje en de tjiftjaf. Horen en zien vergaat je daar.
We struikelden ook over de padden. Best wel vermoeiend, die natuur! Zin in een eitje.’
Daar werd voor gezorgd! Bij terugkomst in de Grote Kerk troffen we een heerlijk ontbijtbuffet aan, samengesteld uit wat iedereen had meegebracht. En nadat Franneke het Paasverhaal had voorgelezen mochten we daarop aanvallen….

Seksuele diversiteit in de kerken

AANDACHT VOOR DE SEKSUELE DIVERSITEIT IN DE KERKEN
In de week van 14 mei werden er in ’s-Hertogenbosch door het Beraad van Kerken en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch drie dialoogtafels georganiseerd over geloof en seksuele diversiteit.
De aanleiding voor deze dialoogtafels was de belofte die bisschop Gerard de Korte deed in aanloop naar de viering op Roze Zaterdag 2017 om zowel binnen als buiten de kerk het gesprek hierover aan te gaan. De kerken van ’s-Hertogenbosch hebben na Roze Zaterdag geconcludeerd dat het thema seksuele diversiteit binnen de kerken onderwerp van gesprek moet blijven.
Als San Salvator waren wij met enkelen aanwezig op de eerste dialoogavond waar mensen uit de verschillende Bossche kerken in gesprek gingen over de acceptatie van LHBT-ers in hun eigen kerken. Het delen van persoonlijke ervaringen maakte de pijn zichtbaar dat niet in alle kerken LHBT-ers geaccepteerd worden. De wens om met elkaar het gesprek over seksuele diversiteit te blijven voeren werd uitgesproken. Oud-burgemeester Rombouts en bisschop Gerard de Korte waren bij deze gesprekken aanwezig.
Later in de week vond er een avond plaats waarin leden en pastores van de RK-kerk met elkaar in dialoog gingen over seksuele diversiteit. Franneke Hoeks was gespreksleider aan een van de dialoogtafels. Ook hier werd de hoop uitgesproken dat de RK-kerk meer ruimte zou kunnen bieden aan LHTB-ers.
Het beraad van kerken was een van de initiatiefnemers van deze dialoogtafels. Als beraad willen we het gesprek over seksuele diversiteit blijven voeren. In oktober staat er rondom coming out day een regenboogviering op de planning.