Nieuwsberichten

Beeldmeditatie 3 2017

De derde beeldmeditatie van de advent is hier te lezen

Beeldmeditatie 2 2017

De tweede beeldmeditatie van de advent is hier te lezen

Beeldmeditatie 1 2017

De eerste beeldmeditatie van de advent is hier te lezen

Kerstactie 2017

KERSTACTIE 2017     Mens worden . . . . . .

Bij het thema, dat dit jaar is gekozen voor de Kersttijd, denk ik eraan hoe fijn het kan zijn dat je bijvoorbeeld boodschappen kunt doen voor een zieke buurvrouw. Het geeft voldoening omdat je ervaart dat je een beter mens wordt als je aandacht hebt voor de ander. En juist in de Kersttijd realiseer je je nog meer hoeveel mensen behoefte hebben aan een beetje aandacht.

Wij nodigen u daarom uit om een Kerstpakket te maken voor mensen die het zo nodig hebben verrast te worden omdat ze grote zorgen hebben, een dierbare verloren hebben of zich erg eenzaam voelen. Het zal u een goed gevoel geven iemand of een gezin blij te maken met een mooi pakket voor de feestdagen.

Met onze Kerstactie willen wij bijdragen aan een vredige Kersttijd en vertrouwen voor die mensen, die dit jaar een steuntje in de rug zo hard nodig hebben. Wij werken hiervoor samen met Juvans, afdeling Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord.  Zij leveren ons adressen aan.

Onderstaand leest u hoe u zich kunt aanmelden en wij verzoeken u dan tevens aan te geven wat voor soort pakket u wenst te maken: voor een gezin, voor een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder met kind(eren) of voor een echtpaar.  Om de privacy te waarborgen werken wij met een code, zodat wederzijds niet bekend is wie de maker c.q. ontvanger is.

Mogen we dit jaar op u rekenen?

Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk maandag 27 november met naam, adres en telefoonnummer

  • op ons e-mailadres kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
  • of telefonisch tussen 9.00 en 12.00 uur in “Ordune”: 06.48645507
  • of door het strookje onder aan de flyer in de speciale “kerstbus” te deponeren vóór of ná de vieringen in Cello (de flyers zullen 25 en 26 november in Cello worden uitgereikt).

Iemand van de werkgroep neemt dan contact met u op om u nader te informeren.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf een pakket te maken, dan kunt u de Kerstactie ook financieel steunen: contant (in de “kerstbus) of door een bijdrage over te maken op banknummer

NL 20 INGB 000825 4166 t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch. De werkgroep verzorgt dan een pakket op maat.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Opbrengst dienstenveiling

We kijken terug op een geslaagde dienstenveiling. De opbrengst van deze mooie avond was ruim € 7000. Dank aan alle mensen die hun dienst ter veiling hebben aangeboden en aan alle kopers van de diensten. We wensen jullie de komende maanden veel plezier met de etenjes, workshops, massages en andere activiteiten.

De Salvatoriaan nummer 39

Elk blad ademt de boom tot leven

De laatste Salvatoriaan:
“target=”_blanc”; kan hier gedownload worden.

Leergang Geloven in de (post) moderne samenleving

De San Salvator geloofsgemeenschap organiseert samen met De Zinnen, netwerk voor inspiratie en dialoog een leergang Geloven in de (post) moderne samenleving. De leergang bestaat uit 8 colleges over filosofie en theologie steeds op de zaterdagmiddag. Op zaterdag 23 september start de leergang met een inleidend college door Prof Dr. André Cloots over de vraag wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan? In een drietal filosofische colleges op 7,14 en 21 oktober zullen de filosofen Marchel Gauchet, Richard Kearney en Charles Taylor aanbod komen.  Ieder college wordt door een andere inleider verzorgd. Op 28 oktober, 11 en 18 november worden de theologen Rowan Williams, Catherine Keller en Kathryn Tanner besproken. Op 25 november sluit Eric Borgman de college reeks af.
De colleges vinden van 14.00 tot 16.30 uur plaats in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG Den Bosch. Er kunnen maximaal 16 personen aan de leergang deelnemen. De kosten zijn € 185,- voor hele cyclus bij inschrijving t/m 9 sept 2017. Bij inschrijving na 9 september zijn de kosten € 200,- voor hele cyclus. Als er plaats is, is het mogelijk om losse colleges te volgen. De kosten voor een college zijn €30,- Deze leergang richt zich op professionals en belangstellenden op HBO/WO niveau. U kunt zich aanmelden voor deze leergang door een mailtje te sturen naar info@dezinnen.nl . Meer informatie is te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl

Download de folder

In gesprek met . . . Ed Andriessen

‘MiMakker Blixum’ hoeft niets en mag alles!

Het was zeldzaam stil in Cello toen Ed Andriessen in de vieringen van 11 en 12 maart vertelde over zijn ervaringen als ‘contactclown’. Op het scherm stond zijn foto als ‘Mimakker Blixum’: met een forse rode neus, rode baret, helder groen overhemd en zwart-rood gestreepte stropdas. Bij zijn volledige uitmonstering horen ook nog vuurrode schoenen, één groene sok en één fel gestreepte…. Lees meer →

Beeldmeditatie 4 Ontvangen

Elk blad ademt de boom tot leven

De vierde beeldmeditatie van de advent is hier te bekijken.

Beeldmeditatie 3 Nabijgezicht

Elk blad ademt de boom tot leven

De derde beeldmeditatie van de advent is hier te bekijken.