Nieuwsberichten

Teken van hoop

Uitnodiging.
Iedereen mag een teken van hoop in te sturen voor de Nacht van de Hoop. Het kan een mooie tekst zijn, een beeld, een verhaal, alles mag. Wat raakt u? Wat geeft jou hoop?
We willen deze berichten van hoop, deze tekenen van hoop een plaats geven in het programma.
Iedereen mag zijn verhaal, het beeld, die mooie woorden meenemen als ze naar de Nacht van de Hoop komen. Ze kunnen ook al gemaild worden naar nachtvandehoopdenbosch@gmail.com.
Van harte uitgenodigd!

Vastenactie 2018: Gaan waar niemand gaat

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Vastenactie. Waar we de vorige jaren meededen met een eigen doelen project, hebben we als Werkgroep Wereldwijd dit jaar besloten om mee te doen met de landelijke vastenactie, die dit jaar een project in Zambia steunt.  Het is een project dat wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, en als doel heeft om een groep van 300 hiv geïnfecteerde vrouwen helpen om om een ambacht te leren. Ze krijgen daarna hulp bij het opstarten van een handeltje, bijvoorbeeld een visvijfer of een maisveldje. Daarmee kunnen ze voorzien in hun eigen levensonderhoud en hun kinderen naar school sturen. Meer informatie over het project is ook te vinden op de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl

Wij willen graag de giften die u hiervoor wilt overmaken eerst als gemeenschap ontvangen, zodat we ook aan het einde van de campagne weten wat de opbrengst is geworden. Wij vragen u van harte om hiervoor een donatie te doen o.v.v. ‘Vastenactie;  op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 t.n.v. SSiB.

voorstelling over dementie

ZIN in………
Op zaterdag 17 maart om 14.00 uur in Cello

Lees meer →

Nacht van de hoop

1 april 2018, start om 23.00 uur, Grote Kerk, Kerkstraat, ‘s-Hertogenbosch 
De Paaswake is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Volgens Lucas spoort Jezus zijn volgelingen aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer. Degenen die de heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen.
Melodiek organiseert in het kader van haar 45 jarig bestaan samen met de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch de nacht van de hoop. Een unieke gelegenheid zo’n oud christelijke paaswake een keer mee te maken.
Na de viering in Cello is er van 23.00 tot 2.00 uur een veelbelovend programma waarin “Dragers”en “Mensen van Hoop” uit het Bossche ons aansteken met hun vuur en enthousiasme.
Van 2.00 tot 6.00 uur wordt het programma meditatiever en rustiger van aard,met om 6.00 uur een wandeling om de zon op te zien komen. Na een nacht van waken en hopen wordt u uitgenodigd aan de (ontbijt)tafel. Noteer de paasnacht in uw agenda en grijp deze unieke kans. Kom naar de Grote Kerk want daar brandt nog licht…

San Salvator is een wijde kerk

San Salvator is een wijde kerk

Afgelopen jaar was de San Salvator actief betrokken bij de Roze Viering. In de voorbereiding van deze bijzondere viering bleek dat de LHBT- gemeenschap lang niet in alle kerken dezelfde ruimte krijgt. San Salvator is een gemeenschap waar iedereen welkom is. Dat vieren we iedere week opnieuw. Als gemeenschap zijn wij aangemeld op het platform www.wijdekerk.nl.  San Salvator is daarmee een wijde kerk geworden, een geloofsgemeenschap waar LHBT-ers van harte welkom zijn. Komend jaar zal het beraad van kerken Den Bosch opnieuw aandacht schenken aan ruimte voor LHBT-ers in de verschillende kerken.

Beeldmeditatie 2 2017

De tweede beeldmeditatie van de advent is hier te lezen

Beeldmeditatie 1 2017

De eerste beeldmeditatie van de advent is hier te lezen

Kerstactie 2017

KERSTACTIE 2017     Mens worden . . . . . .

Bij het thema, dat dit jaar is gekozen voor de Kersttijd, denk ik eraan hoe fijn het kan zijn dat je bijvoorbeeld boodschappen kunt doen voor een zieke buurvrouw. Het geeft voldoening omdat je ervaart dat je een beter mens wordt als je aandacht hebt voor de ander. En juist in de Kersttijd realiseer je je nog meer hoeveel mensen behoefte hebben aan een beetje aandacht.

Wij nodigen u daarom uit om een Kerstpakket te maken voor mensen die het zo nodig hebben verrast te worden omdat ze grote zorgen hebben, een dierbare verloren hebben of zich erg eenzaam voelen. Het zal u een goed gevoel geven iemand of een gezin blij te maken met een mooi pakket voor de feestdagen.

Met onze Kerstactie willen wij bijdragen aan een vredige Kersttijd en vertrouwen voor die mensen, die dit jaar een steuntje in de rug zo hard nodig hebben. Wij werken hiervoor samen met Juvans, afdeling Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord.  Zij leveren ons adressen aan.

Onderstaand leest u hoe u zich kunt aanmelden en wij verzoeken u dan tevens aan te geven wat voor soort pakket u wenst te maken: voor een gezin, voor een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder met kind(eren) of voor een echtpaar.  Om de privacy te waarborgen werken wij met een code, zodat wederzijds niet bekend is wie de maker c.q. ontvanger is.

Mogen we dit jaar op u rekenen?

Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk maandag 27 november met naam, adres en telefoonnummer

  • op ons e-mailadres kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
  • of telefonisch tussen 9.00 en 12.00 uur in “Ordune”: 06.48645507
  • of door het strookje onder aan de flyer in de speciale “kerstbus” te deponeren vóór of ná de vieringen in Cello (de flyers zullen 25 en 26 november in Cello worden uitgereikt).

Iemand van de werkgroep neemt dan contact met u op om u nader te informeren.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf een pakket te maken, dan kunt u de Kerstactie ook financieel steunen: contant (in de “kerstbus) of door een bijdrage over te maken op banknummer

NL 20 INGB 000825 4166 t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch. De werkgroep verzorgt dan een pakket op maat.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Opbrengst dienstenveiling

We kijken terug op een geslaagde dienstenveiling. De opbrengst van deze mooie avond was ruim € 7000. Dank aan alle mensen die hun dienst ter veiling hebben aangeboden en aan alle kopers van de diensten. We wensen jullie de komende maanden veel plezier met de etenjes, workshops, massages en andere activiteiten.

De Salvatoriaan nummer 39

Elk blad ademt de boom tot leven

De laatste Salvatoriaan:
“target=”_blanc”; kan hier gedownload worden.