Nieuwsberichten

De Salvatoriaan nummer 36

Elk blad ademt de boom tot leven

De laatste Salvatoriaan 2017-02-19_Salvatoriaan_36.pdf” target=”_blanc”> kan hier gedownload worden.

Beeldmeditatie 4 Ontvangen

Elk blad ademt de boom tot leven

De vierde beeldmeditatie van de advent is hier te bekijken.

Beeldmeditatie 3 Nabijgezicht

Elk blad ademt de boom tot leven

De derde beeldmeditatie van de advent is hier te bekijken.

Beeldmeditatie 2 Keer

Elk blad ademt de boom tot leven

De tweede beeldmeditatie van de advent is hier te bekijken.

Autonoom: 12 nov – Ontmoetingsdag

Elk blad ademt de boom tot leven

Autonoom…… en inspirerend verbonden
12 november 2016: Ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen

Het eerste lustrum van de San Salvatorgemeenschap, op zondag 6 november, heeft tot een bijzonder geslaagd intern feest geleid. De op mat papier afgedrukte ‘glossy’ – de glans zit bij ons aan de binnenkant, had voorzitter Jos de Ridder even toegelicht- was met heel veel waardering ontvangen. Lees meer →

Beeldmeditatie 1 Waakzaam

Elk blad ademt de boom tot leven

De eerste beeldmeditatie van de advent is hier te lezen.

San Salvator Glossy

Elk blad ademt de boom tot leven

Op zondag 6 november is de San Salvator lustrum glossy gepresenteerd.

De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de oudste en jongste aanwezige.
De Super San Salvator is een prachtig tijdschrift, boordevol interessante info over onze geloofsgemeenschap.

De Glossy is te koop voor € 2,50.
Van ieder verkocht exemplaar gaat € 1,- naar het Noodfonds.
De Glossy is de komende weken te koop na afloop van de zondagsvieringen.
Op 12 en 19 november vanaf 11.00 uur en op vrijdagavond 25 november vanaf 18.00 uur zijn we bovendien te vinden in boekhandel Heinen.

Adviesraad 22 sept 2016

Elk blad ademt de boom tot leven

Presentatie verslag ‘In gesprek over onze identiteit

Donderdag 22 september is in de vergadering van de Adviesraad dit verslag gepresenteerd.

Adviesraad en bezoekers op de publieke tribune reageerden met instemming en veel waardering voor al het, door de werkgroep, verrichte werk.
Aan de diverse werkgroepen in onze gemeenschap ie nu de taak om in de komende periode te bezien welke van de vele suggesties uit het verslag besproken en gerealiseerd kunnen worden.

Frits en Trees 60 jaar

Het weekend van 30 – 31 juli was voor de San Salvator een dubbel feest!
Zuster Theresiënne Berendsen was 60 jaar lid was van de congregatie van JMJ
en Frits Bakker was 60 jaar priester.
De hele tekst van hun prachtige viering staat, zoals gewoonlijk, op de site.

Frits was jarenlang teamleider van de San Salvator en nog steeds heel betrokken bij de SSiB. Hij schreef als eerste een bijdrage voor de rubriek ‘Wat mij inspireert’. Heb je het verhaal over zijn ‘geloof van binnenuit en van onderop’ toen gemist? En kon je het later niet meer vinden?? Het staat nu opnieuw op de site onder de rubriek ‘Wat mij inspireert’.
Nog even boeiend en verrassend als toen!

01_60_Jaar_Priester_Frits07_60_JaarKlooster_Trees

02_60_Jaar_Frits_Trees

05_60_Jaar_Frits_Trees

09_60_Jaar_Frits_Trees

10_60_Jaar_Frits_Trees_Mandala

Bezoek aan Mgr. de Korte

Elk blad ademt de boom tot leven

Op woensdag 22 juni heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Namens de pastoraatsgroep namen Franneke Hoeks en Mignon van Bokhoven deel aan het gesprek.
Namens het bestuur van SSiB waren Gonnie van Osta en ondergetekende aanwezig.

Het gesprek was een natuurlijk vervolg op een brief van ons, waarin wij Mgr. de Korte gelukwensten met zijn benoeming en de wens uitspraken tot een goede samenwerking te komen.

In het gesprek hebben wij de geschiedenis van de San Salvator geloofsgemeenschap – zij het beknopt – verteld. Natuurlijk is ingezoomd op de vraag, waarom het in 2011 is gekomen tot de situatie, waarin wij het kerkgebouw moesten verlaten.

Van beide kanten is de nadruk gelegd op een goede samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen en respect. Nog nader verkend zal worden, wat voor een ieder belangrijk is in die samenwerking.

Het gesprek vond plaats in een open en constructieve sfeer.

Namens het bestuur,
Jos de Ridder